Fritids lokaler

Vi kommer att hålla till i nyrenoverade, ändamålsenliga och välanpassade lokaler i bottenplan på pastorsexpeditionen, samt i lokaler i församlingshemmet och stundtals i byggnaden som ligger i anslutning till Prästgårdens förskola.

Vi har tillgång till trevlig och varierande utemiljö med hönshuset i centrum. Utemiljön inbjuder till lek och upptäckarglädje och skapar möjligheter till kreativ och flexibel aktivitet och lek.