Foto: IKON

Diakoni

Har du frågor kring personliga relationer, livets mening eller tron?

Ibland behöver man hjälp att ”få ordning på tillvaron”, både som ung och vuxen.

Diakonen kan följa med en bit på vägen och dela frågor kring livet, tro, sorg, glädje, ensamhet, relationer och mycket annat som kan kännas svårt att bära ensam. Vi för inte journal och vi har tystnadsplikt. 

Att vara diakon är också att vara en medvandrare i livet. Vi kan till exempel hjälpa dig som vill ha stöttning i möte med  socialtjänst och kommun. Vi kan följa med till beskö på olika instanser eller hjälpa till att fylla i blanketter vid behov eller annat som du känner att du behöver stöttning/hjälp med.      

I Osby pastorat erbjuder vi diakoni bl.a. på följande sätt:

    •   Stödsamtal

    •   Besök i hemmet eller på sjukhus 

    •   Själavårds samtal  

    •   Gemenskapsgrupper

    •   Uppvaktning av de församlingsmedlemmar som fyller 85år, 90år  och däröver.

Kontakt: Siv Larsson, 0479-52 45 04  (mån.-tors.)

Ingrid Almfjord, 0479-52 45 14 (fre.)

Besöket ger ett första möte och samtal om det du behöver få hjälp och stöd i.

OBS! Det är alltid gratis att komma och få stöd/hjälp.