Bra att veta...

Till och från skolan

Personal från Prästgårdens fritids lämnar och hämtar barnen vid skolan.

Måltider

Frukost och mellanmål serveras dagligen och på lov- och studiedagar serverar vi även lunch. 

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

All personal har tystnadsplikt, vilket innebär att de inte får lämna ut uppgifter som kan skada barn eller föräldrar.  Detta innebär att det ni berättar för personalen eller det barnet säger, inte förs vidare till utomstående. Vi har också skyldighet, s.k. anmälningsplikt, att vid misstanke om att barn far illa, anmäla detta till socialtjänsten.

För mer information kontakta verksamhetsansvarig:

Lotti Pira

tel. 0479-52 45 24   

Eller direkt till fritids tel. 0479-524526