Barn- & ungdomskörer

Diskanten, Osby, 6-8 år 

Torsdagar kl. 15.00–15.45 i körsalen, församl.hemmet

Ledare: Ingrid Almfjord, 52 45 14  

 

Mixturen, Osby, 9-12 år

Torsdagar kl. 16.00-16.45 i körsalen, församl. hemmet.

Ledare: Ingrid Almfjord, 524514