Händer med ring
Foto: Anna Dahl

Vigsel

När vi gifter oss och prästen välsignar vår kärlek säger vi JA till varandra och till att lägga vår kärlek i Guds händer.

Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid din arm. Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom?

Ur Bibeln: Höga visan 8:6-7