Varför dop?

Dopet är ett av den kristna kyrkans sakrament, en så kallad helig handling. Vi tror på att Gud handlar i dopet och ger oss sitt löfte på att leva med oss genom hela livet, ända in i döden.

Dopets betydelse

Dopet är en gåva

Genom dopet får vi del av den heliga Anden, som är Guds osynliga närvaro i vårt inre. Det är en skatt vi kan bära med oss genom hela livet – en slags ”vattenstämpel” som aldrig försvinner. Dopet är en gåva från Gud, ett löfte om befrielse och beskydd.

Vid dop bekräftas att man inte enbart tillhör sin familj utan också ingår i en större gemenskap, församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj.

Namn

Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, denna unika individ. 

Formell innebörd

Formellt ger dopet medlemskap i Svenska kyrkan, vilket i sin tur ger tillträde till nattvarden och rätten att vara fadder vid andras dop. För att bli konfirmerad måste man vara döpt. Den som är döpt får också rösta vid kyrkliga val från 16 års ålder och är själv valbar från 18 års ålder. Den döpta kan också bli kyrkvärd.

Som döpt och konfirmerad kan man efter utbildning och antagning vigas till präst eller diakon.

Dopet skrivs in i församlingens dopbok, där man är folkbokförd. Om den döpte inte är folkbokförd i Sverige, skrivs det in i dopboken i den församling där dopet har ägt rum.

Vad förväntas av föräldrarnas tro?

Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, exakt vad som förväntas av dig. Tänk då på att dopet är en gåva från Gud till det lilla barnet – det hänger inte på din tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara en del av den kristna gemenskapen.

Svenska kyrkan döper både barn och vuxna

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Ett litet barn som döps kan ju inte ens själv uttrycka att det har en tro på Gud och vill tillhöra den kristna församlingen. Längre fram i livet, i konfirmationen, finns däremot möjligheten att säga ja till sitt dop.

Kontakta oss gärna om du har funderingar kring dop.

Du som är kärlekens källa och livet i vårt eget liv, tack för våra barn. Må de glädjas över att finnas till och steg för steg finna sin väg.

Delar av förbön skriven av Margareta Melin

Boka dop

Vill du döpa ditt barn eller själv bli döpt? Vi erbjuder dop i söndagarnas gudstjänster eller möjlighet till enskilt dop i någon av våra kyrkor. Här kan du fylla i ett formulär och skicka en intresseanmälan. Vi kontaktar dig så snart vi kan!

Dop

Dopet ger ett löfte från Gud att vara med oss genom hela livet, ända in i döden.