Altartavla Torp
Foto: Anna Dahl

Torps församlingsråd

Torps församlingsråd

Ordförande: Claes Södergren Skicka e-post till Claes
Vice ordförande: Roger Hallgren

Ledamöter

Inger Hilmersson 
Ulrika Karlsson Engberg
Anders Klingberg
Ann-Britt Olsson
Wera Tegner Johansson

Ersättare

Inger Klingberg