Tegneby kyrka
Foto: Anna Dahl

Tegneby kyrka och församlingshem

Tegnebys vita kyrka ligger upphöjt i ett öppet landskap på Orust. Kyrkan består av ett långhus i sten och ett torn i sten och trä.

HISTORIA OM TEGNEBY KYRKA

Tegneby kyrka ersatte 1891 en medeltida kyrka som stod på samma plats. Den gamla kyrkans torn fick dock stå kvar och byggdes samman med den nya kyrkan. Kyrkan byggdes i nygotisk stil efter ritningar av arkitekten Adrian Petersson.

Då kyrkan tidigt drabbades av fuktproblem behövdes den renoveras ett par gånger, bland annat 1905 då interiören målades om och 1911 då en utvändig reparation gjordes.

Öster om koret finns det äldre femsidiga koret från när kyrkan var ny. Fram till 1960-talet var det sakristia, men det blev sedan ett mindre kyrkorum. Det används som så kallad "lillkyrka". Ingången finns bakom det nya korets gamla altartavla.

ALTARUPPSATS

Altaruppsatsen är i barockstil. Den beställdes ursprungligen i slutet av 1600-talet till Marstrands kyrka, innan den inköptes till Tegneby kyrka 1807. Den består av tre målningar ovanpå varandra. Nederst finns en relief som föreställer nattvarden, samma motiv som den kända målningen av Leonardo da Vinci. I mitten finns uppsatsens huvudmotiv som föreställer korsfästelsen. Överst finns en målning som visar Kristi himmelsfärd.

Altartavlan ersattes under en tid med gipsreliefer av Carl Johan Dyfverman, men återinsattes efter en renovering på 1930-talet. Gipsreliefen av nattvarden är dock en rest som har blivit kvar. Dyfvermans uppståndelsescen hänger idag på en annan plats i kyrkan, förutom korsfästelsescenen som finns i Nösunds kapell.   

DOPFUNT

Dopfunten i täljsten är troligen från 1200-talet.  

PREDIKSTOL

Predikstolen i barockstil tillverkades 1638. Den stod tidigare i den gamla kyrkan. Under åren 1912-1938 stod den i Nösunds kapell innan den åter hamnade i Tegneby kyrka.

Predikstolens korg är en ursprungliga del från 1600-talet, medan foten och trappan är utförda i modern tid. På fälten återfinns evangelisterna med sina symboler och ovanför finns en text på danska från Romarbrevet 8:11; ” Eftersom hans ande som uppväckte Jesus från de döda, bor uti eder, då skall också den som uppväckte Kristus från de döda göra edra döda kroppar levande”.  

ORGEL

Orgeln byggdes 1963 av Hammarbers orgelbyggeri. Länk till orgelns disposition.

KYRKKLOCKA

I tornet finns två klockor, varav den äldsta är från 1500-talet. Den reparerades på 1920-talet. Den yngre klockan är från 1855 och gjöts om 1923 av M O Ohlsson klockgjuteri AB i Ystad.   

 

Informationsblad om Tegneby kyrka att ladda ner
Lyssna på informationen om Tegneby kyrka

Mer fakta

Riksantikvarieämbetet har mer information om Tegneby kyrka i sitt bebyggelseregister. 

Tegneby församlingshem

Tegneby församlingshem byggdes 2009. Det är ett församlingshem som används flitigt av både kyrkans egen verksamhet och av församlingsborna. Här är ofta begravnings- och dopsamlingar, diverse föreningssammankomster och sammanträden.

Den stora salen har plats för 100 personer och den lilla salen rymmer 30, det går även att öppna mellan dessa. I huset finns också ett välsorterat och lättarbetat kök. Både i stora och lilla salen finns konstverk som på olika sätt berikar rummen. I huset finns också en kontorsdel för personalen.

I huset finns en egen avdelning för barnen med tillhörande kök och stora lekutrymmen. Det hyrs ofta ut till barnkalas. 

Är du intresserad av att hyra lokal i Tegneby församlingshem? Välkommen att kontakta expeditionen.

Konstverket ”Jesus och fåren”

Konstnären heter Birgitta Nygren-Kärnbo. Det är Birgittas och församlingens önskan är att Jesusgestalten i mitten av verket ska förmedla en fredshälsning till var och en som besöker församlingshemmet.

Altarbord

Det finns också ett altarbord tillverkat i björkträ av den lokale snickaren Åke Andersson.

"Jesus och fåren" Tegneby fh
"Jesus och fåren Foto: Anna Dahl

De fyra årstiderna

Väggbonaderna som sitter i lilla salen i Tegneby församlinshem kallas både "De fyra årstiderna och ”Härlig är jorden”. Motiv och utförande av Birgitta Berntsson, Lunneslätts vävstuga. 

Vinter

Motiv från Hagadösen i Stala på gränsen till Tegneby en vacker vintereftermiddag i februari 2013.
Hagadösen påminner oss om vår gamla mångtusenåriga historia och får därför satrta vandringen genom årets olika ansikten.
Vintern är en lugn tid för eftertanke och vila-naturen sover.

Vår

Motiv från ”Stranne” å i Tegneby, nedanför den numera borttagna gamla kvarnen, bara en kvarnsten finns kvar. En solig majdag.
Här vaknar allt till liv. Bäcken porlar, slånen blommar, vitsipporna finns i backen och kabblekorna visar sin färgrikedom.
Historiskt har vi gjort ett stort hopp i tiden, Vi påminns nu om tider för 50-200 år sedan.

Sommar

Motiv från vår vackra skärgård, en rofull sommarkväll i juli. Äldre tiders ”kummel” står som vägvisare för moderna tiders båtliv. En aktiv tid där nutidsmänniskan försöker finna ro.

 Höst

Motiv från en byväg en solig höstdag 2012. Asp och björk fäller sin bladrikedom och naturen sprakar av lövträdens olika färger. Bara tall och gran behåller sin mörka gröna färg. Naturen förbereder sig för kallare tider. Så här har trädens klorofyll dragits tillbaka under århundraden som gått och människan fått glädjas åt dess färgriktdom.

Konstverket Årstiderna
De fyra årstiderna Foto: Anna Dahl
Någon sitter och skriver på sin laptop.

Boka och beställ via webben

Boka lokaler, dop och vigslar eller beställ gravskötsel via webben!

Boka lokaler

Som privatperson och organisation kan du hyra lokaler för till exempel möten, födelsedagar eller andra tillställningar. Här kan du boka direkt. Inom några dagar får du en bokningsbekräftelse eller så kontaktar vi dig om vi har frågor.

Om kyrkogårdarna

Här kan du läsa mer om allt från gravrätt till gravskötsel, varför det står små skyltar vid gravarna och vad en gravrättsinnehavare är.

Orgeln med tangentbord i Tegneby

Orgeln i Tegneby kyrka

Tidigare orgel i Tegneby kyrka var byggd 1892 av Salomon Molander & Co, Göteborg, 11 stämmor. Fasaden till dagens orgel är från 1963. Inget gammalt material ingår i dagens orgel.

Tegneby församling

Välkommen till Tegneby församling. Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i församlingen för vuxna.

Barnverksamhet i Tegneby

Kyrkis (vuxen-barn-grupp) träffas i församlingshemmet fredagar kl 9.30-12.00. Miniorer och Juniorer träffas under hösten i Kyrkans hus, Ellös.