"Jesus och fåren" Tegneby fh
Foto: Anna Dahl

Tegneby församlingsråd

Ledamöter i Tegneby församlingsråd

Ordinarie ledamöter

Präst: John Alstersjö

Lars Andersson, ordförande
Bertil Andersson
Elisabet Andersson
Ingrid Andersson
Pia Askland Josefsson
Anders Gustavsson
Håkan Gustavsson
Ann-Louise Högberg
Sara Olsson
Anders Persson

Ersättare

Kajsa-Karin Andersson
Patrik Andersson
Kristina Gustavsson
Gun-Britt Herrnansson
Marie Kallberg
Eva Samuelsson