Stala Kyrka
Foto: Anna Dahl

Stala kyrka och församlingshem

Stala kyrka är den största kyrkan på Orust.

HISTORIA OM STALA KYRKA

Stala har haft flera kyrkor på samma plats. Innan dagens fanns en kyrka som man länge trodde var byggd i mitten av 1600-talet, men som antagligen byggdes redan under 1200-talet. På 1800-talet ansågs den gamla kyrkan vara både för liten och förfallen. Den nuvarande kyrkan, som är den största hos Svenska kyrkan på Orust, byggdes på en plats 35 meter österut. Kyrkans ritningar är mycket lika Lane-Ryrs kyrka utanför Uddevalla, som byggdes något år tidigare och gjordes av S Andersson i Uddevalla.

Den 9 september 1877 förrättades den första gudstjänsten i Stala nya kyrka, men det dröjde tills kyrkan stod klar och invigningen skedde först sommaren 1879.

Taket var från början av spån, men det byttes ut mot falsad plåt 1913. 1996 blev taket belagt med tegel.

Renoveringar har gjorts 1949, då bland annat bänkarna byggdes om, och 1989, då det byggdes rum under läktaren.  

ALTARTAVLA

Altartavlan är en kopia av altartavlan i Jakobs kyrka i Stockholm och föreställer Kristi förklaring. Den är målad 1878 av konstnären Carl Nordström.  

PREDIKSTOL

Vid kyrkans södra vägg står predikstolen i barockstil från Stala gamla kyrka. Den byggdes 1634 och renoverades 1956. På sidorna finns fyra fält som föreställer evangelisterna och har text på danska. Den nya kyrkans predikstol är från 1877, gjord i furu och målad i vitt med förgyllda detaljer. På sidorna finns fyra förgyllda och snidade symboler som föreställer lagens tavlor, korset, ankaret och hjärtat med eldslågan. 

DOPFUNT

Dopfunten är kyrkans äldsta inventarium. Den kommer från mitten av 1200-talet och är gjord i täljsten. Cuppan saknar nästan helt ornament, men foten har ett räfflat skaft och ornament i relief.  

VOTIVSKEPP

Ovanför dopfunten hänger votivskeppet som är en holländsk pinass. Det är troligen från 1600-talet och skänktes på 1870-talet till Göteborgs historiska museum. Det deponerades till Stala kyrka i slutet av 1960-talet.  

ORGELN

Historik: 1883 byggde orgelfirman S. Molander i Göteborg en mekanisk orgel på tio stämmor med en manual och bihangspedal. Spelbordet var vänt mot öster. 1929 genomgick orgeln en ordentlig översyn. 1949 försågs orgeln med en elektrisk fläkt. 1974 byggdes orgeln om av orgelfirman Hammarberg i Göteborg och är nu ett helmekaniskt insturment med 17 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Spelbordet är vänt mot väster. Åtta av Molanderorgelns tio stämmor ingår i den nya orgeln. Länk till Stala orgels disposition.

KYRKKLOCKOR

I tornet hänger två klockor. Den lilla är enligt en inskription gjuten 1609 i Stralsund och hörde till den gamla kyrkan. Den stora är gjuten 1877 vid Göteborgs mekaniska verkstad. 

MER FAKTA

Riksantikvarieämbetethar  mer information om Stala kyrka i sitt Bebyggelseregister.

Stala församlingshem

Stala församlingshem ligger bredvid kyrkan. Här är det många olika aktiviteter varje vecka. Den stora salen har plats för 80 personer och används till gemenskap, fika och andakt. På bottenvåningen finns en liten samlingssal, en lekhall och kök till fika och pyssel. Utanför finns en lekplats och stora gräsytor. I huset finns också arbetsrum. 

Är du intresserad av att hyra församlingshemmet är du välkommen att ta kontakt med expeditionen för mer information.

Stala församlingshem sett från vägen
Stala församlingshem från vägen Foto: Anna Dahl

Konstverket "Evigtidens ljus"

På stora salens ena vägg finns ett konstverk, 5,7 x 2, 65 meter stort. Framför finns ett altare.  Båda är gjorda av bildhuggaren Martin Wentzel, Kungälv.

”Evigtidens ljus” är utskuret tredimensionellt för hand ur dansk lind. Målningen är utförd med linoljefärger i grundliturgiska färger. ”Flätar gärna ihop dåtid med nutid i min levande förkunnelse i trä, och låter allt belysas med det heliga ljuset. Ljuseffekterna är mycket viktiga, och fördjupar de andliga dimensionerna.

"Evigtidens ljus"
"Evigtidens ljus" av Martin Wentzel Foto: Anna Dahl
Någon sitter och skriver på sin laptop.

Boka och beställ via webben

Boka lokaler, dop och vigslar eller beställ gravskötsel via webben!

Boka lokaler

Som privatperson och organisation kan du hyra lokaler för till exempel möten, födelsedagar eller andra tillställningar. Här kan du boka direkt. Inom några dagar får du en bokningsbekräftelse eller så kontaktar vi dig om vi har frågor.

Om kyrkogårdarna

Här kan du läsa mer om allt från gravrätt till gravskötsel, varför det står små skyltar vid gravarna och vad en gravrättsinnehavare är.

Orgeln i Stala kyrka

Byggd av Hammarberg 1974 Tidigare i Stala kyrka har det funnits en Molanderorgel från 1883 med 10 stämmor, varav 8 ingår i den nuvarande Hammarbergorgeln från 1974, där även fasaden är från 1883. Molanderorgeln ersattes 1930 med en orgel byggd av A Magnussons Orgelbyggeri AB, Göteborg med 10 stämmor.

Stala församling

Välkommen till Stala församling. Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i församlingen för vuxna.

Barnverksamhet i Stala, Varekil

Barngrupperna ses i Stala församlingshem, nära kyrkan.