Stala församlingsråd

LEDAMÖTER I stala FÖRSAMLINGSRÅD

Ordförande Ingrid Fladvad Skicka e-post till Ingrid
Vice ordförande  Bo Andersson
Komminister John Wessberg Alstersjö

Ledamöter

Irene Andersson

Helena Arvedal

Gustafsson, Inga-Lena

Susanne Josefsson

Tryggve Johansson

Börje Rossödal 

Ersättare

Erik Karlsson

Petra Klint

Birgit Strömberg

Katarina Pors