Foto: AM

Om kyrkogårdarna

Här kan du läsa mer om allt från gravrätt till gravskötsel, varför det står små skyltar vid gravarna och vad en gravrättsinnehavare är.

Vacker plantering på grav som sköts av Kyrkogårdsförvaltningen.

Gravrätt och gravrättsinnehavare

En gravrättsinnehavare är den som ansvarar för att graven hålls i ett värdigt skick. Gravrätten är den tid som graven kan finnas kvar utan kostnad. Den är betalad av begravningsavgiften som betalas på skatten och ger rätt till en gravplats i 25 år.

Gula vattenkannor på kyrkogård

Skötsel av gravar

Vi vill alla att en gravplats ska vara en värdig och vacker plats. Planteringar behöver vattnas och skötas och gravstenar kan behöva underhållas. Här finns mer information om vad du behöver tänka på och hur du kan få hjälp av oss med att sköta graven.

Kyrkogårdar och begravningsplatser

När en anhörig går bort behöver de efterlevande bestämma vilken typ av begravningsplats den avlidne ska begravas i. På Orust finns flera alternativ. Kostnaden för platsen varierar beroende på vilken typ som väljs.

Grav som sköts av Kyrkogårdsförvaltningen, med färgsprakande plantering

Beställ gravskötsel

Vill du ha hjälp med att sköta och dekorera en gravplats? Här kan du beställa gravskötsel för samtliga kyrkogårdar i Orust kommun.

Kontakt

Välkommen med dina frågor och funderingar via e-post, telefon och besök.