Samtal

Ibland är livet inte lätt att leva. Erfarenheter visar att det kan vara till stor hjälp att tala med någon utanför den närmaste bekantskapskretsen.

Påfrestningar av olika slag

En skilsmässa, någon jag älskar dör, mitt barn mobbas eller jag blir arbetslös, några exempel på yttre händelser som kan drabba oss. Men det kan också vara obegriplig ångest, olust, depression eller en känsla av meningslöshet. Vi kan också ställas inför livsavgörande val som känns omöjliga eller fundera över om det finns en Gud som bryr sig.

 

Tystnadsplikt

Vi som kan vara din samtalspartner är präster och diakoner i Svenska kyrkan på Orust och vi har alla tystnadsplikt. Samtalen är kostnadsfria. Du når oss alla via växeln 0304-26 400 eller på våra respektive nummer som du hittar här.

Kyrkans SOS

Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som erbjuder kris- och samtalsjour. Du kan ringa SOS-telefonen eller skriva till SOS-brevlådan. Du får vara anonym. För dig mellan 12 och 25 år finns Nätvandrarchatten.

Swisha för Diakoni, Kyrkkaffe och gemenskapsluncher På Orust

Kyrkkaffe och gemenskapsluncher Orust - 123 113 113 5

Diakonin på Orust - 123 098 42 78

Läs mer om hur du använder och laddar ner Swish på www.getswish.se.

Vänd min blick från det meningslösa, skänk mig liv, som du har sagt.

Psaltaren 119:37