En person slår en ordförandeklubba i bordet.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Så styrs Svenska kyrkan på Orust

Svenska kyrkan styrs på liknande sätt oavsett vilken församling eller pastorat du är i. Beslutsfattarna väljs genom demokratiska val av alla kyrkans medlemmar på en ort.

Beslut

Ledamöter i Kyrkofullmäktige 2022-2025

Dessa personer är invalda som ordinarie ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige. Läs mer.

Så styrs Svenska kyrkan på Orust

Svenska kyrkan på Orust är ett pastorat som består av sju församlingar som tillsammans är en ekonomisk enhet. Var fjärde år väljer medlemmarna förtroendevalda.  

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och har 25 ledamöter som väljs vid kyrkovalen vart fjärde år. 

Här kan du läsa årsredovisningen för 2020. Den är nu godkänd av Kyrkofullmäktige.

Verkställande organ är ett kyrkoråd, utsett av Kyrkofullmäktige.

För varje församling finns ett församlingsråd, utsett av kyrkofullmäktige, med minst 4 ledamöter samt präst.

Arbetsledare för alla anställda är kyrkoherden.

Så styrs hela svenska kyrkan

1 januari 2014 togs förnyade organisationsformer i bruk för hela Svenska kyrkan. Här kan du läsa mer om hur hela Svenska kyrkan styrs.

Bilder från 2020 formar ett kors på Verksamhetsuppföljningens framsida.

Verksamhetsuppföljning över 2020

2020 präglades av Corona för de flesta av oss, så även för Svenska kyrkan på Orust. Vi ställde om mycket av verksamheten, blev än mer digitala och fortsatte arbeta för alla som bor och vistas i vår kommun. Läs mer.

Altare Torps kyrka

Församlingsråden

Varje församling har ett eget församlingsråd.

Nyckel och nyckelhål

Kyrkorådet

Pastoratets styrelse är ett kyrkoråd, utsett av kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Här hittar du även våra årsredovisningar.

Församlingsinstruktion - FIN 2021

"Alltid på väg". Läs mer och ladda ner FIN.