Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Så styrs Svenska kyrkan på Orust

Svenska kyrkan styrs på liknande sätt oavsett vilken församling eller pastorat du är i. Beslutsfattarna väljs genom demokratiska val av alla kyrkans medlemmar på en ort.

Så styrs Svenska kyrkan på Orust

Svenska kyrkan på Orust är ett pastorat som består av sju församlingar som tillsammans är en ekonomisk enhet. Var fjärde år väljer medlemmarna förtroendevalda.  

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och har 25 ledamöter som väljs vid kyrkovalen vart fjärde år. 

Här kan du läsa årsredovisningen för 2020. Den är nu godkänd av Kyrkofullmäktige.

Verkställande organ är ett kyrkoråd, utsett av Kyrkofullmäktige.

För varje församling finns ett församlingsråd, utsett av kyrkofullmäktige, med minst 4 ledamöter samt präst.

Arbetsledare för alla anställda är kyrkoherden.

Så styrs hela svenska kyrkan

1 januari 2014 togs förnyade organisationsformer i bruk för hela Svenska kyrkan. Här kan du läsa mer om hur hela Svenska kyrkan styrs.