Foto: Ellen Jansson Weist

Röra kyrka

Mellan Tegneby och Henån ligger Röra kyrka, troligen den tredje kyrkan på samma plats.

HISTORIA OM RÖRA KYRKA

Det är inte helt säkert hur länge Röra har haft en kyrka, men före den nutida kyrkan har det funnits två kyrkor. Den första kan ha byggts så tidigt som på 1100-talet och var av trä. Den ersattes 1635 av en kyrka i sten. Invånarantalet steg kraftigt under 1800-talet så man beslöt då att bygga en ny kyrka. Den byggdes 1846, men invigningen dröjde eftersom tornet måste byggas om. Den 22 maj 1852 invigdes kyrkan av biskop Anders Bruhn.

Kyrkan har genomgått några renoveringar genom åren. Senast var 2009 när ingången och koret handikappanpassades.

Röra kyrka är en enkel salkyrka och består av ett långhus och ett fullbrett kor med tresidig avslutning. Tornet har ett runt fönster och ankarslutarna visar årtalet när kyrkan byggdes. Torntaket har formen av en mindre kopparklädd spira och högst upp finns ett förgyllt kors.

ALTARTAVLA

Altartavlan utformades av bildhuggare Rudenbäck, medan figurerna är gjorda av bildhuggare Carl Johan Dyfverman. Figurerna visar korsfästelsen med Maria och lärjungen Johannes och de fyra evangelisterna. Den gamla altartavlan från 1600-talet visar korsfästelsen, instiftandet av nattvarden och uppståndelsen. Den hänger numera på kyrkans södervägg.  

PREDIKSTOL

Rudenbäck utformade även predikstolen, som är gråmålad med förgyllda ornament. Carl Johan Dyfverman gjorde också en duva av gips till predikstolen. Tyvärr gick den sönder och ersattes av en duva i trä av Gustav Martinsson.

På den gamla predikstolen från 1600-talet finns de fyra evangelisterna avmålade med bibelord från den danska bibeln. Den står idag på orgelläktaren.  

ORGEL

Den första orgeln installerades 1883 och byggdes av Salomon Molander. Det nuvarande orgelverket byggdes 1959 av Nils Hammarberg. En ny stämma (skalmeja) byggdes in 1982. Länk till orgelns disposition.

DOPFUNT

Dopfunten kommer från 1100-talet och är gjord av täljsten. Yttersidan är utsmyckad med huvudsakligen bibliska motiv, men upptill finns ett flätverk som har en stark anknytning till vikingatidens och runstenskonstens slingor.  

KYRKKLOCKOR

Kyrkklockorna i tornet är mycket gamla. Den största blev omgjuten 1702 och kan ha funnits före 1635 när den äldre kyrkan byggdes. Den mindre blev omgjuten 1795 och 1881.  

VOTIVSKEPP

Votivskeppet skänktes till kyrkan år 1746 av löjtnant Johan Lilja och står i vapenhuset.  

I kyrkan finns flera kvarlämningar från den gamla kyrkan sparade och upphängda till beskådning.

MER FAKTA

Riksantikvarieämbetet har mer information om Röra kyrka  i sitt Bebyggelseregister.

Rörastugan

Bredvid Röra kyrka ligger Rörastugan. Den har byggts i syfte att vara en neutral lokal för dem som önskar en borgerlig begravning. 

Någon sitter och skriver på sin laptop.

Boka och beställ via webben

Boka lokaler, dop och vigslar eller beställ gravskötsel via webben!

Boka lokaler

Som privatperson och organisation kan du hyra lokaler för till exempel möten, födelsedagar eller andra tillställningar. Här kan du boka direkt. Inom några dagar får du en bokningsbekräftelse eller så kontaktar vi dig om vi har frågor.

Om kyrkogårdarna

Här kan du läsa mer om allt från gravrätt till gravskötsel, varför det står små skyltar vid gravarna och vad en gravrättsinnehavare är.

Orgeln i Röra kyrka

Tidigare orglar i Röra kyrka har varit en orgel från Salomon Molander & Co, Göteborg med 7 stämmor från 1883, som ersattes 1934 med en 13 stämmig orgel av Olof Hammarberg, Göteborg. Den nuvarande orgeln byggdes av Hammarberg 1959.

Rörastugan

Rörastugan

Rörastugan är byggd i syfte att vara en neutral lokal för den som önskar en borgerlig begravningsceremoni. 

Röra församling

Välkommen till Röra församling. Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i församlingen för vuxna.