Röra kyrka
Foto: AM

Röra församlingsråd

Ledamöter i Röra församlingsråd

Ledamöter

Präst: Peter Artman

Ingemar Martinsson, ordförande
lna Olsvik
Carina Paulsson
Rose-Marie Olsson
Eva Dahlqvist
Ture Olsson
Caroline Martinsson
Roland Abrahamsson

Ersättare

Birgitta Waldenström
Helena Åström