Kristin Balksten från Balksten Byggnadsvård AB, Anna Thorsteinsdottir, fastighetsansvarig hos Svenska kyrkan på Orust och Zdenko Petrusic från Göteborgs stift tillika Byggledare för projektet.
Foto: Berner Ankargren, bild från Bohusläns museum

Renovering av Hälleviksstrands kyrka

Hälleviksstrands kyrka ska under kommande år genomgå en omfattande renovering. På dialekt heter Hälleviksstrand "Strana" men vi vet att intresset för denna unika kyrka är stort långt utanför vår egen kommun. Vi kommer löpande under projektets gång fylla på med information om renoveringsarbetet och med bilder. Läs mer.

Vad och när?

Projektets omfattning och komplexitet, kommer under arbetets gång kräva mycket resonemang om lösningar, både tekniska och antikvariska. Nu i uppstarten av projektet ser vi fyra etapper framför oss men dessa kan behöva justeras under resans gång:

Bildspel

Bildspelet visar både gamla bilder på vår vackra kyrka och bilder från renoveringens gång.

Om Hälleviksstrands kyrka

Hälleviksstrands kyrka invigdes 1904 och är ritad av Adrian Crispin Petersson och är helt unik i sitt slag såväl nationellt som lokalt i Bohuslän. Kyrkans särpräglade utformning är framförallt inspirerad av fornnordisk arkitektur och norska stavkyrkor, men också med tidstypiska nyromanska och nygotiska drag. 

Originalfärg?

Kyrkan var inte röd som idag från början utan den målades i olika kulörer såsom rödbrunt och brons på fasader, bronskulör på foder och grönaktigt på bågar och dörrblad. Kyrkan är mycket välbevarad sedan byggnadstiden, såväl exteriört som interiört, med endast små ändringar gjorda vid renoveringarna 1934 och 1976-77. Vi strävar efter att i detta projekt komma så nära kyrkans originalfärg som möjligt. 

Tidigare reparationer

Utvändig ommålning med reparation av fasadpartier i tornet samt avvattningssystemet utfördes 1994, fasader mot norrsidan målades 2005 samt fasader mot öster-, söder och västsidorna målades senast 2012.

Stundande restaurering

I kommande projekt räcker det inte med att byta delar av fasadpanelen/spånen och måla. Vi måste säkerställa att det blir rätt val och användning av både material och i utförande. Vi behöver byta rötskadat trä och sätta in nya tekniska lösningar som ska förhindra vatteninträngning eller möjlighet till snabb upp-torkning vid fukt. Vi behöver också lägga om taket då spiken som håller skifferplattorna på taket rostar bort och det har börjat rutscha plattor nerför takfallen. 

För att nå ett bra slutresultat är det av stor betydelse att anlita entreprenörer och hantverkare med stor erfarenhet av att arbeta med skyddade byggnader, traditionella metoder och material. Allt för att slutresultatet ska hålla i lång tid framöver.