Skrivarkurs
Foto: Anna Dahl

Personal

Kontakta oss gärna! Via växeln kan vi hjälpa dig att hitta rätt person under telefontiden. Vet du vem du söker hittar du även alla kontaktuppgifter på denna sida.

Telefontid måndag till Torsdag 9.00-12.00

Vill du besöka oss på pastorsexpiditionen?

Ring först vår växel 0304–26 400 och beställ tid. Eller skicka oss ett mail på orusts.pastorat@svenskakyrkan.se 

 

Boka Vigsel och dop, begravning, gravsättning,

0304-26 400 knappval 1. orusts.pastorat@svenskakyrkan.se

 
Växel, boka församlingshem, anmälan till evenemang

0304 -26 400 knappval 2. orusts.pastorat@svenskakyrkan.se 
Alla övriga frågor - vi kopplar dig till rätt person. Boka lokaler för möten och andra samlingar, anmälan till vissa evenemang.   

 
Kyrkogårdsfrågor - Ny mejl direkt till kyrkogårdsförvaltningen!

0304 -26 400 knappval 3. orusts.grav@svenskakyrkan.se 
Det kan gälla gravskötsel, anmäla gravrättsinnehavare, förlängning av gravrätt, hitta gravplats på kyrkogården, skyltade gravar.

Här är vår personal uppdelade i respektive yrkeskategori.

Expedition och Administration

Kommunikation och hemsida

Präster

Diakoni

Barnverksamhet

Musiker

Kyrkogårsförvaltning

Vaktmästare

Lokalvård och Församlingsvärdinnor