Orgel i Långelanda kyrka
Foto: Anna Dahl

Orgeln i Långelanda kyrka

Kyrkans första orgel var byggd 1900 av Johannes Magnusson, Göteborg, 8 stämmor. Den ersattes 1962 med en sent byggd pneumatisk orgel av John Grönvalls orgelbyggeri, Lilla Edet med 14 stämmor. Idag finns i kyrkan en Hammarbergorgel från 1997 med gamla fasaden från 1900 bevarad.

MANUAL I HV

Principal 8’
Gedackt 8’
Oktava 4’
Koppelflöjt 4’
Oktava 2’ (urspr Kvinta 2 2/3 omflyttad)
Mixtur III
Trumpet 8’. 

MAN II SV

Salicional 8’
Rörflöjt 8’
Flöjtprincipal 4’
Waldflöjt 2’
Sesquialtera II
Oboe 8’ 

PEDAL

Subbas 16’
Gedackt 8’
Koralbas 4’
Fagott 16’ 

Koppel: II/I, I/P, II/P

Tonomfång man C-gIII, pedal C-fI

Mekanisk med slejflådor