Foto: Anna Mattsson

Kyrkogårdar och begravningsplatser

När en anhörig går bort behöver de efterlevande bestämma vilken typ av begravningsplats den avlidne ska begravas i. På Orust finns flera alternativ. Kostnaden för platsen varierar beroende på vilken typ som väljs.

13 kyrkogårdar i Orust kommun

I begravningsavgiften ingår att det finns gravplats på kyrkogård för samtliga invånare i kommunen. På Orust finns tretton kyrkogårdar: 

 • Flatö kyrkogård
 • Gullholmens kyrkogård
 • Hermanö kyrkogård
 • Käringöns kyrkogård
 • Långelanda kyrkogård
 • Mollösunds gamla kyrkogård (används inte för nya gravsättningar)
 • Morlanda kyrkogård
 • Myckleby kyrkogård
 • Röra kyrkogård
 • Stala kyrkogård
 • Tegneby kyrkogård
 • Torps kyrkogård
 • Tångens kyrkogård
TILLHÖR DU EN ANNAN RELIGION?

Om man bekänner någon annan religion än kristendomen finns det möjlighet att bli gravsatt på en begravningsplats som anlagts för respektive religion. De ligger på olika platser i närområdet, bland annat i Uddevalla, Stenungsund och Göteborg.

Läs mer