Foto: Anna Mattsson

Kyrkogårdar och begravningsplatser

När en anhörig går bort behöver de efterlevande bestämma vilken typ av begravningsplats den avlidne ska begravas i. På Orust finns flera alternativ. Kostnaden för platsen varierar beroende på vilken typ som väljs.

13 kyrkogårdar i Orust kommun

I begravningsavgiften ingår att det finns gravplats på kyrkogård för samtliga invånare i kommunen. På Orust finns tretton kyrkogårdar: 

 • Flatö kyrkogård
 • Gullholmens kyrkogård
 • Hermanö kyrkogård
 • Käringöns kyrkogård
 • Långelanda kyrkogård
 • Mollösunds gamla kyrkogård (används inte för nya gravsättningar)
 • Morlanda kyrkogård
 • Myckleby kyrkogård
 • Röra kyrkogård
 • Stala kyrkogård
 • Tegneby kyrkogård
 • Torps kyrkogård
 • Tångens kyrkogård
TILLHÖR DU EN ANNAN RELIGION?

Om man bekänner någon annan religion än kristendomen finns det möjlighet att bli gravsatt på en begravningsplats som anlagts för respektive religion. De ligger på olika platser i närområdet, bland annat i Uddevalla, Stenungsund och Göteborg.

Olika typer av gravplatser

Kista, urna eller spridning av aska. Det finns flera alternativ med till exempel gravsten på en kyrkogård, en skötselfri plats eller en anonym plats. Här kan du läsa om alla typer av gravskick.

Kontanter

Prislista för gravplatser och skötsel

Begravningsavgiften finansierar en urn- eller kistgrav i 25 år, för alla medborgare. Däremot kan det uppstå kostnader för gravsten, namnplatta eller om det önskas hjälp med skötsel, dekorationer eller planteringar vid graven. En grav som är äldre än 25 år kan också medföra en kostnad.

Kontakt

Välkommen med dina frågor och funderingar via e-post, telefon och besök.

Läs mer 

Letar du efter var någon är gravsatt?

Du kan söka i hela vår gravbok på sidan svanskagravar.se. Är graven återlämnad kan du inte hitta den i detta register. Kontakta expeditionen om du inte kan hitta den du söker.

Om kyrkogårdarna

Här kan du läsa mer om allt från gravrätt till gravskötsel, varför det står små skyltar vid gravarna och vad en gravrättsinnehavare är.