Etapp 4

Under projektet sista etapp är planeringen ännu på en generell nivå men vi förväntar oss att avsluta arbetet med fönster- och fasadarbeten likväl som tak- och plåtarbeten. Oktober 2023 - maj 2024.