Årsredovisning 2018

I årsredovisningen och verksamhetsuppföljningen för 2018 kan du läsa om pastoratets resultat, statistik för verksamheten och prognos för framtida utveckling.