Foto: Ellen Jansson Weist

Nösunds kapell

Nösunds fina lilla kapell är byggt 1912. Kapellet är numera enbart öppet sommartid och är mycket populärt för bröllop.

Historia om Nösunds kapell

I slutet av 1800-talet började man inom Tegneby församling diskutera om det var möjligt att bygga en kyrka på Nösund. Tegneby kyrka byggdes om 1890 och det uppkom ett förslag att flytta den till en mer central plats inom socknen. I slutändan byggdes den dock på samma plats som den gamla.

Trots en rädsla för att den långa vägen till kyrkan skulle minska antalet kyrkobesökare blev det ingen ny kyrka på Nösund vid detta tillfälle. Förslaget kom upp igen när 1909 de så kallade vinkelpredikanterna började uppträda i trakten och man befarade att den ”falska” läran skulle sprida sig. För att förhindra detta köptes en tomt att bygga ett missionshus på, men även denna gång blev ingen kyrka byggd. Till slut bestämde kyrkoherden Carl Otto Ahlquist efter en förfrågan från två unga män att en kyrka skulle byggas. En ny tomt köptes, där kapellet ligger idag, och i april 1912 började bygget. Den 12 september 1912 invigdes kapellet av biskop Edvard Herman Rohde. En kapellstiftelse bildades som fortfarande sköter om kapellet idag. Kapellet rymmer ca 150 personer och var till en början öppet hela året. Men då kyrkverksamheten avtog under senare delen av 1900-talet beslöts det att kapellet bara skulle vara öppet under sommaren. Kapellet har blivit mycket populärt för bröllop.  

Altare

Altartavlan är från Karl XI:s tid och fanns förut i Tegneby gamla kyrka. Den kom till Nösund 1938. Altarduken med hemknypplad spets är en gåva från 1959 av Karin Bergius. 1966 skänktes ännu en altarduk med spets till kapellet av Tegneby kyrkliga syförening.  

Predikstol

Den första predikstolen i kapellet var från 1638 och hade till en början stått i Tegneby gamla kyrka. När kyrkan byggdes om 1890 fick kapellet den, men efteråt har den återförts till Tegneby. Predikstolen i kapellet är en kopia av den från 1638 och gjordes 1939 av bröderna Albert och Arvis Isaksson.  

Orgel

Kapellorgeln är från 1938 och gjord av J. P. Nyström. Den har två manualer med pedal. Pedalen omfattar fyra stämmor och manualerna sex stämmor. Kororgeln inköptes 1989 från Flatöns kapell i Morlanda församling.  

Kyrkklocka

Klockan i tornet gjöts 1912 av firman Bergholtz i Stockholm. Tyvärr sprack den och togs ner 1995. Den göts om och återinvigdes påskdagen 1996.  

Dopfunt

Dopfunten är i trä och gjordes 1939 av bröderna Isaksson. Till den finns en dopskål av glas. Det finns dessutom en dopskål i nysilver och en i tenn.  

Engagerade församlingsbor

Nösunds kapell drivs än idag av en kapellstiftelse. Många av inventarierna är skänkta av, eller inköpta med skänkta medel från, invånare på Nösund med omnejd.

Mer fakta

Riksantikvarieämbetet har mer information om Nösunds kapell i sitt Bebyggelseregister.

Tegneby församling

Välkommen till Tegneby församling. Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i församlingen för vuxna.

Barnverksamhet i Tegneby

Kyrkis (vuxen-barn-grupp) träffas i församlingshemmet fredagar kl 9.30-12.00. Miniorer och Juniorer träffas under hösten i Kyrkans hus, Ellös.

Boka vigsel

Vill du gifta dig i någon av våra kyrkor? Här kan du fylla i ett formulär för att skicka in en intresseanmälan. Vi hanterar ditt ärende och återkommer till er inom en månad. Vigslar för kommande år behandlas i den ordning de har kommit in från och med 1 september året innan.