Foto: AM

Morlanda kyrka och församlingshem

Morlanda kyrka har en lång och intressant historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Än idag används kyrkan flitigt, både till gudstjänstfirande, dop, bröllop och begravningar.

Bilder från Morlanda kyrka

Historia om Morlanda kyrka

Morlanda har en av de mest intressanta kyrkorna i Bohuslän. Det är inte säkert hur gammal kyrkan är, men den byggdes under tidig medeltid runt 1100-1200-talen.

Under 1800-talet kom förslaget att riva kyrkan och bygga en ny, större kyrka i församlingen. Men det bestämdes till slut att kyrkan skulle stå kvar och istället byggdes en ny kyrka i Hälleviksstrand. Genom åren har det skett flera tillbyggnader och renoveringar. Kyrkan saknade först ett torn, som byggdes 1769. Den renoverades senast 1990.

De tjocka murarna tyder på att kyrkan byggdes som försvarskyrka. Vid oroligheter kunde befolkningen ta skydd i kyrkan från fienden.

Altare

Under altarets träöverbyggnad finns det murade stenaltaret från medeltiden. Den utförliga altaruppsatsen införskaffades av Daniel Bildt och har Carl XII:s namnchiffer, vilket tyder på att den är gjord under dennes regeringstid. I mitten finns en målning av korsfästelsen och under den en nattvardsscen. Längst upp på altaruppsatsen finns en figur av den uppståndne Jesus med gloria och segerfana.

Predikstol

Predikstolen är från den danska tiden innan Roskildefreden 1658. På den är evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes avmålade. Det finns också citat på danska från profeterna Jesaja och Hesekiel i Gamla testamentet. Predikstolstaket är från sent 1700-tal.

Orglarna

Morlanda kyrka har två orglar. Den gamla orgeln är troligen den äldsta orgeln i landet som fortfarande används. Den byggdes 1604 av den belgiska orgelbyggaren Hans Brebos och omfattar 8 stämmor. Den köptes först av kyrkan i Marstrand 1604 och införskaffades 1804 av Abraham Gustaf Bildt till Morlanda kyrka. Den har restaurerats 1952 och 1999-2001.

Den nya orgeln invigdes 1972. Den byggdes av Hammarbergs orgelfabrik och har 17 stämmor. Innan dess fanns det en orgel av Åkerman & Lund. Vissa delar av den gamla orgeln har sparats och används nu i den nya orgeln. 

Länk till orglarnas dispositioner.

Kyrkklockor

Kyrktornet har två klockor. Den stora är från 1795 och den mindre från 1820.

Votivskepp

Kyrkan har två votivskepp. Det ena är en fregatt med 20 kanoner, byggd av Axel Magnus Berg och donerad år 1938 av Hilda och Simon Andersson. Det andra är fullriggaren Siken av Göteborg som är byggd och skänkt år 1949 av Anna och Karl Abrahamsson.

Dopfunt

Dopfunten med tak i barockstil är från 1685. Kyrkan har även ett dopfat i mässing från 1616. Bredvid dopfunten hänger även kyrkans äldsta bevarade altarduk från 1762.

Mer fakta

Riksantikvarieämbetet har mer information om Morlanda kyrka i sitt Bebyggelseregister.

Morlanda församlingshem

Bredvid kyrkan ligger församlingshemmet som är möjligt att hyra för den som önskar. Där finns en stor sal med plats för 90 personer och ett kök. Kontakta expeditionen om du önskar hyra eller har frågor.

Under våren 2022 invigdes Morlanda Bed & Breakfast i ena halvan av församlingshemmet.  Det drivs av Orust Golfklubb. Avtalet som kyrkan och golfklubben träffat innebär att lokalerna anpassats till Bed & Breakfast. Kyrkan äger fastigheten och Golfklubben är hyresgäster via ett långtidskontrakt. 

Någon sitter och skriver på sin laptop.

Boka och beställ via webben

Boka lokaler, dop och vigslar eller beställ gravskötsel via webben!

Boka lokaler

Som privatperson och organisation kan du hyra lokaler för till exempel möten, födelsedagar eller andra tillställningar. Här kan du boka direkt. Inom några dagar får du en bokningsbekräftelse eller så kontaktar vi dig om vi har frågor. I pandemi-tider är det du som hyresgäst som ansvarar för att FHM:s aktuella restriktioner följs.

Om kyrkogårdarna

Här kan du läsa mer om allt från gravrätt till gravskötsel, varför det står små skyltar vid gravarna och vad en gravrättsinnehavare är.

Orglarna i Morlanda kyrka

I Morlanda kyrka finns en unik orgel, den är från 1604 och fortfarande spelbar. Till vardags används dock den modernare orgeln som invigdes 1972.

Morlanda församling

Välkommen till Morlanda församling. Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i församlingen för vuxna.