Mollösunds kyrka
Foto: Anna Dahl

Mollösunds kyrka

På väg ner till Mollösund ligger denna vackra träkyrka. Kyrkorummet är ljust och går i ljusa ockragula toner.

Bilder från Mollösunds kyrka

Historia om Mollösunds kyrka

Från början hade Mollösund en träkyrka som låg på den gamla kyrkogården. Kyrkan byggdes troligen under den stora sillfiskeperioden 1556-1588. Men under 1800-talet blev kyrkan för liten för den växande befolkningen. Den var också i behov av reparation, så till slut bestämdes det att en ny kyrka skulle byggas.  

Den nya kyrkan invigdes den 26 juni 1866 och var ritad av stadsarkitekten H. J. Strömberg. Enligt tidens tradition skulle kyrkans högra sida vara manssida och vänstra sida kvinnosida. Det bestämdes även att den nya kyrkan skulle ligga på en friare och mer upphöjd plats än den gamla kyrkan, så att den var mer synlig i samhället. Marken där kyrkan nu ligger erbjöds kostnadsfritt av Olsson på Konungsholmen. Som tack fick han fri bänkplats i kyrkan för all framtid.  

1998 renoverades kyrkans interiör och fick ny färgsättning. I samband med detta inreddes en församlingssal med pentry nedtill i kyrkan.  

Altartavla

Altartavlan kommer från den gamla kyrkan och föreställer två målningar. Den ena visar Jesu födelse och de tre vise männen och den andra visar Jesu korsfästelse. På var sin sida om altartavlan finns ytterligare två målningar som också kommer från den gamla kyrkan. Den ena visar Golgatascenen och den andra instiftelsen av nattvarden.  

Dopfunt

Dopfunten kommer från den gamla kyrkan. Under den senaste renoveringen framtogs målningarna som pryder dopfuntens sidor.  

Predikstol

Predikstolen är från kyrkans byggnadstid, men predikstolstaket är från den gamla kyrkan.  

Orgel

Orgeln är byggd 1955 av Hammarbergs orgelbyggeri. Den omfattar 14 stämmor. Länk till orgelns disposition.

Läktaren

Läktarbarriären är prydd med målningar från 1781 som föreställer bibliska gestalter från gamla och nya testamentet. När den gamla kyrkan revs såldes dessa målningar för att betala för den nya kyrkan. 1935 skänktes målningarna tillbaka till kyrkan och kunde sättas upp på läktarbarriären.    

Kyrkklocka

Kyrkklockan skänktes 1926 av kyrkvärden Amandus Mattson och har en inskription från psalm 401, vers 2.  

Mer om Mollösunds kyrka

Riksantikvarieämbetet har mer information om Mollösunds kyrka i sitt bebyggelseregister.