Långelanda Kyrka
Foto: Anna Dahl

Långelanda kyrka och församlingshem

Långelanda har haft en kyrka sedan medeltiden, innan samhället Svanesund fanns. Därför ligger Långelanda kyrka utanför sitt tillhörande samhälle.

Historia om Långelanda kyrka

Redan 1388 byggdes en kyrka på den här platsen. Den var gjord i sten och hade en fristående klockstapel som senare ersattes med ett rödfärgat torn.

När befolkningen ökade under 1800-talet behövdes en större kyrka, så den gamla revs. Den nya stenkyrkan invigdes den 20 september 1854 av hovpredikanten N. J. Sjöstedt. Man valde att behålla tornet från den gamla kyrkan, men det målades vitt. Kyrkan är en typisk representant för nyklassicistisk landskyrkoarkitektur.

Interiören har också nyklassicistiska drag, men är mer präglad av moderniseringar. Restaureringar har gjorts 1909 och 1945.  

Altare

Altaret är sammanbyggt med altaruppsatsen, som är av trä. Den har målad och förgylld dekor i relief. I mitten står ett högt kors med törnekrans. Vissa delar kommer antagligen från den gamla kyrkan.

Altartavlan är från 1852. I mittfältet finns det allseende ögat och på sidorna symboler för nattvarden.

Altarbordet och altarringen är från 1852. På altarbordets framsida finns vackert snidade och målade pilastrar. De togs fram vid restaureringen 1945 och har eventuellt tillhört en äldre altarprydnad från 1643.  

Predikstol

Predikstolen är i barock och kommer från den gamla kyrkan. Den är från år 1638. På korgens fyra fält återfinns de fyra evangelisterna.  

Orgel

Orgeln med fasad gjordes år 1900, men orgelverket byggdes om på 1920-, 1940- och 1960-talet. Det nuvarande orgelverk tillverkades 1997 av Hammarberg, som lät återanvända en del äldre pipor. Länk till orgelns disposition.

Dopfunt

Dopfunten är gjord i trä och är från 1929. Den är tillverkad och skänkt av kyrkvärden Sander Johansson. Dopfatet är från 1600-talet och i mässing. I botten är Maria Bebådelse avbildad.  

Votivskepp

Kyrkan votivskepp skänktes 1974 av Oskar Tisells barn till hundraårsminnet av faderns födelse.  

Kyrkogård

Långelanda kyrkogård har växt allt eftersom behovet har utökats. Den äldsta kyrkogården ligger på kullen runt kyrkan. När den nya större kyrkan byggdes hamnade en del gravar strax intill eller under kyrkobyggnaden. Nya delar av kyrkogården har anlags 1868, 1923, 1943 och 1980. Det finns även en mindre minneslund.  

Mer fakta

Riksantikvarieämbetet har mer information om Långelanda kyrka
i sitt Bebyggelseregister.

Församlingshemmet

Bredvid kyrkan ligger församlingshemmet. Här finns samlingssal med plats för 100 personer, och kök. Önskar du hyra föramlingshemmet, tag kontakt med expeditionen.

Långelanda församlingshem Foto: AM