Votivskepp Långelanda kyrka
Foto: Anna Dahl

Långelanda församlingsråd

Ett församlingsråd med stort engagemang.

Ledamöter i Långelanda församlingsråd

Ledamöter

Präst: Egil Midtbö

Victoria Nyren, ordförande
Kerstin Pettersson
Gunnar Klingberg
Gunnel Klingberg
Alexander Hutter
Åsa Johansson
Samantha Nyren
Simona Mitkjell

Ersättare

Inger Simonsson
Fiorella Måneros
Helene Moholi.