Votivskepp Långelanda kyrka
Foto: Anna Dahl

Långelanda församlingsråd

Ett församlingsråd med stort engagemang.

Ledamöter i Långelanda församlingsråd

Ordförande Inga-Lill Josefsson Skicka e-post till Inga-Lill
Vice ordförande  Kerstin Pettersson
Komminister Egil Midtbö

Ledamöter

Lisbeth Kaneld

Gunnar Klingberg

Gunnel Klingberg

Victoria Nyrén
Inger Simonsson

Ersättare

Sture Karlsson