Nyckel och nyckelhål

Kyrkorådet

Pastoratets styrelse är ett kyrkoråd, utsett av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är det verkställande organet i pastoratet. Tillsammans med kyrkoherden ansvarar de för att församlingarnas grundläggande arbete blir utförda i enlighet med församlingsinstruktionen.

Kyrkorådes sammanträdesdagar hösten 2023

Alla samlingar i Tegneby församlingshem

  • Tisdag 26 september kl 18.00
  • Tisdag 24 oktober kl 18.00
  • Tisdag 28 november kl 18.00

Beredningsutskottets sammanträden

  • Onsdag 13 september
  • Torsdag 5 oktober (budgetberedning)
  • Onsdag 11 oktober
  • Onsdag 15 november

Ledamöter i kyrkorådet för perioden 2022 - 2025

Åke Wiklund, kyrkoherde

Ingemar Martinsson, ordförande
Ingrid Fladvad, 1:e vice ordförande
Kerstin Pettersson, 2:e vice ordförande
Bo Andersson
Inga-Lena Gustafzon
Hans Pettersson
Gunnar Mattsson
Annika Alstersjö
Anders Gustavsson
Bertil Andersson
Kjell Pettersson
Martin Oscarsson
Victoria Nyrén

Ersättare i kyrkorådet FÖR PERIODEN 2022 - 2024

Kenth Tolwers
Stefan Carlsson
Kerstin Bagge
Elsie Anderberg
Pia Askland Josefsson
Alexander Hutter
Inger Lifv
Ture Olsson