Nyckel och nyckelhål

Kyrkorådet

Pastoratets styrelse är ett kyrkoråd, utsett av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är det verkställande organet i pastoratet. Tillsammans med kyrkoherden ansvarar de för att församlingarnas grundläggande arbete blir utförda i enlighet med församlingsinstruktionen.

Ledamöter i kyrkorådet för perioden 2022 - 2025

Åke Wiklund, kyrkoherde

Ingemar Martinsson, ordförande
Ingrid Fladvad, 1:e vice ordförande
Kerstin Pettersson, 2:e vice ordförande
Bo Andersson
Inga-Lena Gustafzon
Hans Pettersson
Gunnar Mattsson
Annika Alstersjö
Anders Gustavsson
Bertil Andersson

Gunnar Klingberg
Kjell Pettersson
Martin Oscarsson

Ersättare i kyrkorådet FÖR PERJODEN 2022 - 2024

Kenth Tolwers
Stefan Carlsson
Kerstin Bagge
Elsie Anderberg
Pia Askland Josefsson
Victoria Nyren
Inger Lifv
Ture Olsson