Nyckel och nyckelhål

Kyrkorådet

Pastoratets styrelse är ett kyrkoråd, utsett av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är det verkställande organet i pastoratet. Tillsammans med kyrkoherden ansvarar de för att församlingarnas grundläggande arbete blir utförda i enlighet med församlingsinstruktionen.

kyrkorådet

Kyrkohede Håkan Helleberg

Ledamöter

Bertil Andersson
Bo Andersson
Ingrid Fladvad
Anders Gustafsson
Roger Hansson
Gunnar Klingberg
Inger Lif
Ingemar Martinsson 
Ture Olsson
Kerstin Pettersson

Ersättare

Elsie Anderberg
Helena Arvedal
Ulla Gullberg
Inga-Lena Gustafsson
Pia Askland Josefsson
Berit Strandberg Mattsson 
Kjell Pettersson
Inger Simonsson