Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Här hittar du även våra årsredovisningar.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige har 24 ledamöter som väljs vid kyrkovalen vart fjärde år. 

Kyrkofullmäktige behandlar bland annat budgetfrågor, principiella ärenden, ärenden av större vikt och har i uppdrag att utse:

  • Kyrkorådet, pastoratets verkställande organ.
  • Församlingsråden, varje församlings egen ”styrelse”.
  • Beredningsutskottet, den grupp som bereder alla ärenden som det ska fattas beslut om. 

Kyrkofullmäktiges sammanträden 2024

Kyrkofullmäktiges möten är offentliga.

  • 28/5 och 5/11

ledamöter

Ordförande: Kenth Tolwers
Vice ordförande: Anders Persson

Ordinarie Ledamöter

Annika Alstersjö
Elsie Anderberg
Bo Andersson
Elisabet Andersson
Pia Askland Josefsson
Kerstin Bagge
Stefan Carlsson
Ingrid Fladvad
Inga-Lena Gustafzon
Anders Gustavsson
Jonas Holger Nilsson
Inger Lifv
Ingemar Martinsson
Victoria Nyrén
Ina Olsvik
Martin Oscarsson
Hans Pettersson
Kerstin Pettersson
Kjell Pettersson
Börje Rossödal
Liselott Ståhlbrand

Ersättare

Anders Anderberg
Bertil Andersson
Bo Andersson
Ingrid Andersson
Kerstin Bagge
Stephan Hagerling
Inga-May Hagman
Anders Johansson Fogelmark
Åsa Johansson
Gunnel Klingberg
Gunnar Mattsson
Kerstin Nilsson
Bo Olsson
Ture Olsson