Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Här hittar du även våra årsredovisningar.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige har 25 ledamöter som väljs vid kyrkovalen vart fjärde år. Alla KF:s protokoll är offentliga handlingar, längst ner på sidan kan du ladda hem och läsa protokoll för de senaste året. 

Kyrkofullmäktige behandlar bland annat budgetfrågor, principiella ärenden, ärenden av större vikt och har i uppdrag att utse:

  • Kyrkorådet, pastoratets verkställande organ.
  • Församlingsråden, varje församlings egen ”styrelse”.
  • Arbetsutskottet, den grupp som bereder alla ärenden som det ska fattas beslut om. 

ledamöter

Ordförande: Anders Persson
Skicka E-post till Anders.
Vice ordförande: Ingrid Fladvad 

Ordinarie Ledamöter

Elsie Anderberg
Bo Andersson
Elisabet Andersson
Helena Arvedal
Kerstin Bagge
Ulla Gullberg
Anders Gustafsson
Roger Hansson
Inga-Lill Josefsson
Pia Askland Josefsson
Gunnar Klingberg
Inger Lif
Malin Lyrstrand

Ingemar Martinsson
Berit Mattsson
Jonas Nilsson 
Berit Olsson
Ture Olsson 
Hans Pettersson
Kerstin Pettersson
Börje Rossödal
Inger Simonsson
Gunilla Svensson

Ersättare 

Ingrid Andersson
Irene Andersson
Lars Andersson
Mats Arvidsson
Jonas Blanck
Inga-Lena Gustafsson
Inga-May Hagman
Susanne Josefsson
Gunnel Klingberg
Bo Pettersson
Kjell  Pettersson
Birgitta Samuelsson
Gunilla Svensson
Marie-Louise Westberg