Kyrklig Enighet i Orusts pastorat

Våra kyrkor - Orusts pastorat

Kontaktperson: Kjell Pettersson
E-post: stpett@hotmail.se
Mobiltelefon: 0707-710 393

1. HUR KAN KYRKAN I FRAMTIDEN VARA FORTSATT BETYDELSEFULL OCH RELEVANT FÖR ORUST OCH DE SOM BOR OCH ARBETAR HÄR?

Vara en öppen, välkomnande och synlig kyrka med kvinnliga och manliga präster
som värnar om allas lika värde, samt vara en aktiv samarbetspartner.

2. DET FINNS MÅNGA FRÅGOR ATT TA UPP I KYRKOFULLMÄKTIGE OCH KYRKORÅDET. DET HANDLAR MYCKET OM VAD KYRKAN GÖRA SKA OCH VAD FÅR DET KOSTA. VILKEN FRÅGA ÄR DEN VIKTIGASTE?

Pastoratets församlingar bör hjälpas åt att dra åt samma håll samt vara positiva
till förändringar och nya initiativ inom ekonomins ramar.

3. HUR SKA KYRKAN TA TILLVARA KULTURARVET SOM KYRKOBYGGNADERNA UTGÖR?

Ta till vara det stora rummet för olika typer av kulturella verksamheter som musik och guidade vandringar i våra vackra kyrkor och kyrkogårdar.

4. HUR BÖR KYRKAN ARBETA FÖR KLIMATET OCH EN BÄTTRE MILJÖ?

Pastoratet bör installera solceller och ladd stolpar samt ha ett miljötänkande vid inköp av motordriven utrustning

5. HUR SKAPAR KYRKAN MÖJLIGHET ATT DISKUTERA LIVET OCH DELA MED SIG AV KRISTEN TRO?

Vid gudstjänster, pilgrimsvandringar, diakoni, hembesök och i digitala möten

6. HUR KAN KYRKAN STÖDJA MÄNNISKOR I UTSATTA LIVSSITUATIONER?

Vara ett stöd och ge information genom sina barngrupper, sorgegrupper, och
vandringar mm om verksamheter som kan hjälpa utsatta.

7. EKONOMI I BALANS – HUR SKA DET GENOMFÖRAS? VILKA ÄR DE STORA OCH VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA? PÅ 4 ÅRS RESPEKTIVE 10 ÅRS SIKT?

Pastoratet bör jobba tillsammans i lokalförsörjningsplanens anda och utnyttja personal och lokaler på bästa möjliga sätt i en stark och framåtsträvande organisation.

8. RESURSER – HUR VILL NI PRIORITERA? T EX UNGDOMAR OCH KONFIRMATION, PILGRIM, SOMMARVERKSAMHET, MÄNNISKOR I UTSATTA LIVSSITUATIONER ETC.

Vi vill vara ett centrum för pilgrimsverksamheten och pilgrimskonfirmander.
Vi vill också vara öppna för andra typer av lägerverksamheter i framtiden.

9. ENGAGEMANG – HUR KAN KYRKAN UPPMUNTRA ORUSTBORNA ATT DELTA, ENGAGERA SIG OCH BIDRA I IDEELLA UPPDRAG?

Genom att fler ungdomar får vara en del i kyrkans verksamheter där både kvinnliga och manliga präster kan vara förebilder, samt vara lyhörd för vad man önskar av kyrkan.

10. TRO – DOPET ÄR GRUNDEN FÖR ATT VARA MEDLEM I SVENSKA KYRKAN. HUR KAN KYRKAN FÖRMEDLA OCH FÅ FLER ATT KÄNNA DET BETYDELSEFULLT ATT LÅTA DÖPA SIG OCH SINA BARN?

Genom att aktivt informera nyinflyttade och barnfamiljer, genom brev och hembesök, vad Kyrkan på Orust står för, och vill uppnå med sitt engagemang.

Namn på valsedel

1 Kjell Åke Pettersson
2 Inger Margareta Lif
3 Inga-May Hagman
4 Bo Olsson
5 Anette Kristina Lindegren
6 Eva Widegren