Kyrkans hus i Ellös.
Foto: AM

Kyrkans hus i Ellös

Centralt i Ellös ligger detta vackra hus med samlingslokaler, personalutrymmen, barnlokaler med tillhörande lekkyrka.

Kyrkans hus i Ellös

Kyrkans hus i Ellös ligger centralt. Huset byggdes om och till 2010.

Här är det många olika aktiviteter varje vecka. Den vackra församlingsalen används för gemenskap och gudstjänster. På bottenplan finns lek-och pysselrum för barn. I huset finns också arbetsrum.

Bredvid Kyrkans hus i Ellös ligger Lekkyrkan som är anpassad för barn i alla åldrar. I lekyrkan finns möjlighet att göra allt som görs i de stora kyrkorna, fira gudstjänst, dop, mm. På barnen sätt. Allt i lekkyrkan är i barnstorlek; små stolar, en liten orgel, prästkläder som passar barn, barnpsalmboken.

Under pompa och ståt invigdes Lekkyrkan i Ellös den 27oktober 2013.

Lekkyrkan