Foto: Anna Dahl

Kyrkans hus Fridäng, Svanesund

Ett hus för alla åldrar

Kyrkans hus Fridäng

Här är det många olika aktiviteter varje vecka. Den stora salen används för gemenskap, lek och andakt. I huset finns också arbetsrum. 

Barnverksamhet i Kyrkans hus Fridäng, Svanesund

Kyrkans hus ligger på Fridängsvägen 3 i Svanesund. Här har vi barnverksamhet för Långelanda och Myckleby församlingar.

Myckleby församling

Välkommen till Myckleby församling. Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i församlingen för vuxna.

Långelanda församling

Välkommen till Långelanda församling. Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i församlingen för vuxna.