Foto: Anna Dahl

Kyrkans hus Fridäng, Svanesund

Ett hus för alla åldrar

Kyrkans hus Fridäng

Här är det många olika aktiviteter varje vecka. Den stora salen används för gemenskap, lek och andakt. I huset finns också arbetsrum.