Foto: Viktoria Nyrén

Kyrka på väg i Orusts pastorat

"Kyrka på Väg - mot Sanningen och Livet"

Kontaktperson: Kerstin Pettersson
E-post: kipettersson@hotmail.com
Mobiltelefon: 070-2080120

1. HUR KAN KYRKAN I FRAMTIDEN VARA FORTSATT BETYDELSEFULL OCH RELEVANT FÖR ORUST OCH DE SOM BOR OCH ARBETAR HÄR?

Genom att fortsätta att i församlingarna fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.

2. DET FINNS MÅNGA FRÅGOR ATT TA UPP I KYRKOFULLMÄKTIGE OCH KYRKORÅDET. DET HANDLAR MYCKET OM VAD KYRKAN GÖRA SKA OCH VAD FÅR DET KOSTA. VILKEN FRÅGA ÄR DEN VIKTIGASTE?

Att vi får ändamålsenliga lokaler även i Svanesund, ett utbyggt Fridäng. Det skulle ge fler tillfällen för människor att mötas på ett naturligt sätt.

3. HUR SKA KYRKAN TA TILLVARA KULTURARVET SOM KYRKOBYGGNADERNA UTGÖR?

Genom att ha en aktiv och välplanerad underhållsplan.

4. HUR BÖR KYRKAN ARBETA FÖR KLIMATET OCH EN BÄTTRE MILJÖ?

Ta gemensamt ansvar för skapelsen bland annat genom att fortsätta med medvetna miljöval när det gäller upphandling, inköp och transporter.

5. HUR SKAPAR KYRKAN MÖJLIGHET ATT DISKUTERA LIVET OCH DELA MED SIG AV KRISTEN TRO?

Bjuda in till möten och samtal i olika former– sittande och gående, fysiska och digitala. Ett nytt Fridäng i Svanesund skulle göra detta möjligt.

6. HUR KAN KYRKAN STÖDJA MÄNNISKOR I UTSATTA LIVSSITUATIONER?

Uppmuntra till diakonalt ansvar, inte bara för de anställda utan gemensamt för församlingen. Lyfta upp själavård som en möjlighet till goda samtal.

7. EKONOMI I BALANS – HUR SKA DET GENOMFÖRAS? VILKA ÄR DE STORA OCH VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA? PÅ 4 ÅRS RESPEKTIVE 10 ÅRS SIKT?

Vid varje budgetarbete måste man se över kostnader för personal och byggnader, men även våga ta tuffa beslut.

8. RESURSER – HUR VILL NI PRIORITERA? T EX UNGDOMAR OCH KONFIRMATION, PILGRIM, SOMMARVERKSAMHET, MÄNNISKOR I UTSATTA LIVSSITUATIONER ETC.

Vi vill inte ställa grupper mot varandra, det är mycket som är viktigt. Vi vill att arbetet med pilgrimskonfirmander för hela ön ska fortsätta.

9. ENGAGEMANG – HUR KAN KYRKAN UPPMUNTRA ORUSTBORNA ATT DELTA, ENGAGERA SIG OCH BIDRA I IDEELLA UPPDRAG?

Se att kyrkan inte främst är de anställda. Ge mandat till medlemmar att engagera sig för det man känner glädje i. Samarbete med lokala föreningar.

10. TRO – DOPET ÄR GRUNDEN FÖR ATT VARA MEDLEM I SVENSKA KYRKAN. HUR KAN KYRKAN FÖRMEDLA OCH FÅ FLER ATT KÄNNA DET BETYDELSEFULLT ATT LÅTA DÖPA SIG OCH SINA BARN?

Bjuda in, betona dopet i sig som det viktiga. Skapa tillfällen som underlättar dop exempelvis drop-in,  både av spädbarn och äldre barn - och vuxna!

Namn på valsedel

1 Kerstin Pettersson 71. Pensionär
2 Victoria Nyrén 33. NO-lärare
3 Gunnar Klingberg 61. Informatör
4 Anders Anderberg 55. Präst
5 Gunnel Klingberg 61. Äldrepedagog
6 Hans Blomberg 55. Kyrkomusiker
7 Alexander Hutter 62. Tidningsbud
8 Heléne Moholi 51. Medicinsk sekreterare
9 Louise Jonasson 42. Farmaceut
10 Sture Karlsson 63. Egenföretagare
11 Gill Jilderby 57. Undersköterska