Foto: EJW

Körer

Att sjunga i kör främjar hälsan och skapar glädje och gemenskap i vardagen. Vi har körer med olika ­inriktning som övar på olika platser, dagar och tider. Varmt välkommen att sjunga med!

En blandad ungdomskör sjunger och klappar händer inomhus.

Ungdomskör

Går du i högstadiet eller gymnasiet och tycker om musik? Välkommen att sjunga med oss! Tisdagar kl 17.15-18.15 i Tegneby församlingshem.

Framför orgelpiporna i Stala kyrka står ett antal små plastdjur på rad.

Stala kyrkokör

Blandad vuxenkör med bred repertoar. Körledare är Andreas Jansson, tel. 0761-06 30 66 och vi övar i Stala församlingshem torsdagar kl 18.30.

Orust Gospel står uppställda i en halvmåne på en gräsmatta.

Orust Gospel

Vi sjunger blandad repertoar med mycket gospel med sväng, energi och glädje, men också lugnare och uttrycksfulla låtar. Vi sjunger oftast fyrstämmigt. Körledare är Micaela Holmberg och pianist Christoffer Lahrin. Vi övar på söndagar 17.30-20.00 i Torps kyrka. Läs mer.

Några äldre kvinnor står med notblad och sjunger tillsammans.

Mycklebykören

En kör för dig som är dagledig, med medlemmar från hela Orust och angränsande kommuner. Vi sjunger sånger från olika genrer, fikar och har skoj ihop. Vi medverkar regelbundet i musikgudstjänster och konserter. Vi sjunger i stämmor, men du behöver inte kunna läsa noter för att vara med. Körledare är Per Weist och vi övar på tisdagar 13.00 i Myckleby församlingshem.

Mollösundskören och Käringökören

Vi sjunger både unisont och i stämmor och medverkar i gudstjänst några gånger per termin. Välkommen att börja i kören när som helst under terminen! Körledare är Solveig Virhammar. Mollösundskören övar måndagar 15.00 i Mollösunds kyrka. Käringökören är för tillfället vilande.

Kören Canticum

Vi sjunger blandad repertoar, profant och sakralt i tre stämmor. Körledare är Anders Johansson och vi övar på tisdagar 18.30 i Kyrkans hus, Fridäng (Svanesund).