Konfirmander
Foto: IKON

Konfirmationsgudstjänsten

En gudstjänst då konfirmanden bekräftar sitt dop.

KONFATIDENS HÖJDPUNKT

Konfirmationsgudstjänsten utformas av konfirmander och ledare och är hela konfirmandtidens höjdpunkt och avslutning. Det är då man samlas i kyrkan tillsammans med släkt och vänner. Konfirmanderna medverkar på olika sätt, församlingen ber för konfirmanderna och tillsammans läser man med i kyrkans trosbekännelse. Ofta firas också nattvard.

VAD INGÅR I EN KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST?

Hur konfirmationsgudstjänsten blir beror på hur konfirmander och ledare utformar den, men några moment ingår alltid:

  • En redovisning förberedd av konfirmanderna själva.

  • Trosbekännelse, sammanfattar den kristna tron i korta satser. I snart 1700 år har människor läst samma trosbekännelse.

  • Bön med handpåläggning, är en bön om Guds välsignelse över var och en av konfirmanderna. Att de ska få den kraft som behövs i olika situationer i livet.

  • Sändning, betonar att vi är sända ut i världen för att göra den bättre både för oss själva och för våra medmänniskor.

Varför dop?

Dopet är ett av den kristna kyrkans sakrament, en så kallad helig handling. Vi tror på att Gud handlar i dopet och ger oss sitt löfte på att leva med oss genom hela livet, ända in i döden.

Altare i Mollösunds kyrka

Gudstjänst och mässa

Gudstjänst är ett centralt begrepp i Svenska kyrkans uppdrag. På Orust firar vi olika former av gudstjänster, flera dagar i veckan.