Konfirmander
Foto: IKON

Konfirmationsgudstjänsten

En gudstjänst då konfirmanden bekräftar sitt dop.

KONFATIDENS HÖJDPUNKT

Konfirmationsgudstjänsten utformas av konfirmander och ledare och är hela konfirmandtidens höjdpunkt och avslutning. Det är då man samlas i kyrkan tillsammans med släkt och vänner. Konfirmanderna medverkar på olika sätt, församlingen ber för konfirmanderna och tillsammans läser man med i kyrkans trosbekännelse. Ofta firas också nattvard.

VAD INGÅR I EN KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST?

Hur konfirmationsgudstjänsten blir beror på hur konfirmander och ledare utformar den, men några moment ingår alltid:

  • En redovisning förberedd av konfirmanderna själva.

  • Trosbekännelse, sammanfattar den kristna tron i korta satser. I snart 1700 år har människor läst samma trosbekännelse.

  • Bön med handpåläggning, är en bön om Guds välsignelse över var och en av konfirmanderna. Att de ska få den kraft som behövs i olika situationer i livet.

  • Sändning, betonar att vi är sända ut i världen för att göra den bättre både för oss själva och för våra medmänniskor.