Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan på Orust Besöksadress: Vid Tegneby kyrka, 47397 Henån Postadress: Tegneby 508, 47397 Henån Telefon:+46(304)26400 E-post till Svenska kyrkan på Orust

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Konfirmationsgudstjänsten

En gudstjänst då konfirmanden bekräftar sitt dop.

KONFATIDENS HÖJDPUNKT

Konfirmationsgudstjänsten utformas av konfirmander och ledare och är hela konfirmandtidens höjdpunkt och avslutning. Det är då man samlas i kyrkan tillsammans med släkt och vänner. Konfirmanderna medverkar på olika sätt, församlingen ber för konfirmanderna och tillsammans läser man med i kyrkans trosbekännelse. Ofta firas också nattvard.

VAD INGÅR I EN KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST?

Hur konfirmationsgudstjänsten blir beror på hur konfirmander och ledare utformar den, men några moment ingår alltid:

  • En redovisning förberedd av konfirmanderna själva.

  • Trosbekännelse, sammanfattar den kristna tron i korta satser. I snart 1700 år har människor läst samma trosbekännelse.

  • Bön med handpåläggning, är en bön om Guds välsignelse över var och en av konfirmanderna. Att de ska få den kraft som behövs i olika situationer i livet.

  • Sändning, betonar att vi är sända ut i världen för att göra den bättre både för oss själva och för våra medmänniskor.