Foto: Anna Mattsson

Olika typer av gravplatser

Kista, urna eller spridning av aska. Det finns flera alternativ med till exempel gravsten på en kyrkogård, en skötselfri plats eller en anonym plats. Här kan du läsa om alla typer av gravskick.

Gravplats med gravsten

Urngravplats och kistgravplats är de vanligaste gravskicken. Urnor kan även placeras i en kistgravplats.

De anhöriga kan om de vill närvara när kistan eller urnan gravsätts. 

Vid graven kan en gravsten placeras. Stenen beställs och bekostas av dödsboet. Görs gravsättningen i en befintlig gravplats kan en kostnad för flytt av sockel eller ram tillkomma.

De anhöriga kan själva plantera blommor och dekorationer vid graven, eller beställa skötsel av kyrkogårdsförvaltningen. 

Den som utses som gravrättsinnehavare (det kan var flera) ansvarar för att graven hålls i ett värdigt skick och att eventuell sten står stadigt i 25 år. Efter 25 år får gravrättsinnehavaren frågan om graven ska bevaras och den får då möjlighet att förlänga det som kallas gravrätt. 

Minneslund, Askgravplats och askgravlund

MINNESLUND - Anonym gravplats

Minneslundar finns på Orusts samtliga kyrkogårdar. Det är en gemensam gräsyta där aska grävs ner på en anonym plats. De anhöriga deltar därför inte vid gravsättningen. När gravsättningen är gjord får de anhöriga ett minnesbrev med datum för gravsättningen. 

Kyrkogårdsförvaltningen sköter utsmyckning i rabatter och andra gemensamma ytor. Anhöriga som har med blommor eller ljus placerar dem på de platser som är avsedda för detta. Anvisning finns på plats.

Plats i minneslund är kostnadsfri.

ASKGRAVPLATS - Skötselfri med namnplatta på egen sten

Askgravplatser finns på Röra, Stala och Långelanda kyrkogårdar. 

Till varje gravplats hör en natursten där en namnplatta av brons placeras. Det finns ingen yta för plantering i anslutning till stenen. Personalen på kyrkogårdarna sköter de allmänna ytorna runt stenarna. Anhöriga är välkomna med snittblommor i vas, mindre vinterdekorationer och ljus i lykta som kan placeras framför stenen. 

Anhöriga kan välja att delta vid gravsättningen.

En askgravplats sköts av personalen på kyrkogården i 25 år. 

Dödsboet betalar en engångskostnad för skötsel i 25 år samt kostnaden för namnbrickan. Efter 25 år kan skötselavtalet förlängas. 

ASKGRAVLUND - Skötselfri med namnplatta på gemensam sten.

På Käringöns kyrkogård finns en askgravlund.

Liknar askgravplatsen, men istället för en egen plats så finns en gemensam sten för namplattor och gemensam plats där blommor och gravljus kan placeras. Personalen på kyrkogårdarna sköter den allmänna planteringsytan. 

Anhöriga är välkomna att närvara vid gravsättningen.

Namnbrickan är detta gravskicks enda kostnad.

Utströende av aska

Det finns möjlighet att strö ut askan på annan plats. Då behövs ett tillstånd från Länsstyrelsen som också tillhandahåller regler för hur och var det är tillåtet att utföra handlingen och var askan får förvaras.

Kyrkogårdar och begravningsplatser

När en anhörig går bort behöver de efterlevande bestämma vilken typ av begravningsplats den avlidne ska begravas i. På Orust finns flera alternativ. Kostnaden för platsen varierar beroende på vilken typ som väljs.

Kontanter

Prislista för gravplatser och skötsel

Begravningsavgiften finansierar en urn- eller kistgrav i 25 år, för alla medborgare. Däremot kan det uppstå kostnader för gravsten, namnplatta eller om det önskas hjälp med skötsel, dekorationer eller planteringar vid graven. En grav som är äldre än 25 år kan också medföra en kostnad.

Kontakt

Välkommen med dina frågor och funderingar via e-post, telefon och besök.