Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan på Orust Besöksadress: Vid Tegneby kyrka, 47397 Henån Postadress: Tegneby 508, 47397 Henån Telefon:+46(304)26400 E-post till Svenska kyrkan på Orust

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravning för icke medlem

Du som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar ingen kyrkoavgift. Däremot betalar du begravningsavgift. Du har möjlighet att få en neutral begravningscermoni utan religiösa symboler.

Inte medlem - vad gäller vid begravning?

När någon inte är medlem i Svenska kyrkan bör det ses som ett uttryck för att vederbörande inte önskar en kyrklig begravning. Den avlidnes önskan bör respekteras.

Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning kan ändå förekomma i särskilda fall, exempelvis om den avlidne varit medlem i någon av våra systerkyrkor.

Om man önskar begravas på gravplats helgad åt annan religion tillhandahålls det i vårt närområde, exempelvis Uddevalla, Stenungsund och Göteborg.

Begravningsavgift

Begravningsavgiften går till huvudmannen för begravningsverksamheten i den kommun du är skriven, på Orust är det Svenska kyrkan.

I begravningsavgiften ingår bland annat gravplats, gravsättning, lokal för begravningsceremoni, och eventuell kremering. Vi tillhandahåller en neutral lokal för begravningsceremonin, Rörastugan vid Röra kyrka är avsedd för detta ändamål. De finns även neutrala bårtecken att låna. 

Begravningsombud

När Svenska kyrkan skiljdes från staten år 2000 beslutades att införa ett begravningsombud som bevakar begravningsverksamheten för icke-medlemmars räkning. Ombudet ansvarar för kontroll av hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet skall informera, hålla kontakt och tillgodose önskemål för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

 

Begravningsombud för Icke medlemmar

Lars-Åke Gustavsson
Hamnvägen 7
474 70 Mollösund
0304-21007
larsakegustavsson473@hotmail.com