Inför helgen

Aktuell söndag

Söndagens gudstjänst

I många av våra kyrkor firar vi gudstjänst varje söndag. Här nedan ser du den akuella söndagens texter. 

Den liturgiska färgen syns på olika ställen i kyrkorummet. Håll utkik!

En liten sten i jorden med texten Här vilar spindeln och ett litet kors av små pinnar.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Och är det verkligen så enkelt? När man dör kommer man till himlen och får träffa Jesus? Den som läst lite teologi vet att det är en snårig och mångfacetterad del av tron. " Läs tankar inför helgen av prästen Charlotte Frycklund.