Inför helgen

Aktuell söndag

Söndagens gudstjänst

I många av våra kyrkor firar vi gudstjänst varje söndag. Här nedan ser du den akuella söndagens texter. 

Den liturgiska färgen syns på olika ställen i kyrkorummet. Håll utkik!