Tornet på Hälleviksstrands kyrka sett underifrån genom grönt lövverk.
Foto: Ellen Jansson Weist

Hälleviksstrands kyrka

Hälleviksstrands kyrka skiljer sig från många andra kyrkor med sin röda färg och fornnordiska inspiration.

Bilder från Hälleviksstrands kyrka

Historia om Hälleviksstrands kyrka

Den byggdes främst för att befolkningen i Morlanda församling ökade kraftigt och det fanns inte plats i Morlanda kyrka för alla besökare till gudstjänsterna. Förslaget år 1895 var först att bygga en ny stor kyrka i Morlanda och en mindre kyrka någon annanstans i församlingen. Men då det inte fanns resurser för två kyrkor beslöts det 1900 att endast bygga en lite större kyrka i Hälleviksstrand.

Arkitekten Adrian Peterson anlitades för uppdraget och satte en tydlig prägel på centralkyrkan som har formen av ett grekiskt kors och är delvis inspirerad av långhuskyrkor. Det är den enda kyrka Adrian Peterson gjorde i trä. Från början fanns det även fornnordiska drag utanpå kyrkan där drakhuvuden prydde yttertaket och tornet. De togs bort 1929, eftersom träet var skadat.

Den 20 oktober 1904 invigdes kyrkan av biskop Edvard Rodhe. Följande söndag upplevde ortsbefolkningen en jordbävning som gav sättningar i kyrkan.  

Altare

Altaruppsatsen är en förminskad kopia av Thorvaldsens Den uppståndne Kristus.  

Predikstol

På predikstolen finns sex träskulpturer av män i den svenska kyrkohistorien: Ansgar, Olavus Petri, Haqvin Spegel, Johan Olof Wallin, Henric Schartau och Edvard Herman Rodhe. Bakom predikstolen hänger ett porträtt i olja av kontraktsprosten Carl Ljunggren, kyrkoherde i Morlanda 1888 - 1921. Porträttet är målat av den berömde konstnären Carl Wilhelmson.  

Votivskepp

Votivskeppet, som hänger över mittgången, är snidat och skänkt av August Oskarsson, 1946.  

Kyrkklocka

Kyrkans klocka är från 1904 och är gjuten i Stockholm.

Orgel

Byggd av Tostareds Kyrkorgelfabrik. Länk till orgelns disposition.

Informationsblad om Hälleviksstrands kyrka att ladda ner.
Lyssna på informationen om Hälleviksstrands kyrka.

English - Deutsch

Listen in English
Hälleviksstrands church part 1
Hälleviksstrands church part 2
Hälleviksstrands church part 3

Hören im Deutsch
Hälleviksstrands kirche teil 1
Hälleviksstrands kirche teil 2
Hälleviksstrands kirche teil 3

Mer fakta

Riksantikvarieämbetet har mer information om Hälleviksstrands kyrka i sitt bebyggelseregister.

4 filmer summerar etapp 1

Renovering pågår på Hälleviksstrands unika kyrka! Nu är etapp ett klar. I fyra korta filmer berättar några av alla inblandade vad som har gjorts under etappen. Det handlar om ruttet trä och hur man ersätter det, om vackert plåtarbete och inte minst om nya kulörval för kyrkan! Se dem här!

Kristin Balksten från Balksten Byggnadsvård AB, Anna Thorsteinsdottir, fastighetsansvarig hos Svenska kyrkan på Orust och Zdenko Petrusic från Göteborgs stift tillika Byggledare för projektet.

Renovering av Hälleviksstrands kyrka

Hälleviksstrands kyrka ska under kommande år genomgå en omfattande renovering. På dialekt heter Hälleviksstrand "Strana" men vi vet att intresset för denna unika kyrka är stort långt utanför vår egen kommun. Vi kommer löpande under projektets gång fylla på med information om renoveringsarbetet och med bilder. Läs mer.

Någon sitter och skriver på sin laptop.

Boka och beställ via webben

Boka lokaler, dop och vigslar eller beställ gravskötsel via webben!

Om kyrkogårdarna

Här kan du läsa mer om allt från gravrätt till gravskötsel, varför det står små skyltar vid gravarna och vad en gravrättsinnehavare är.

Orgeln i Hälleviksstrands kyrka

Hälleviksstrands kyrkas tidigare orgel var byggd av Olof Hammarberg, Göteborg 1905 och hade 8 stämmor. Fasaden är bevarad framför dagens orgelverk. Den nuvarande orgeln är byggd 1965 av Sven Johansson på Tostareds Kyrkorgelfabrik.

Morlanda församling

Välkommen till Morlanda församling. Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i församlingen för vuxna.

Liten fyrkantig tavla där Morlanda kyrka är målad med blank färg.

Morlanda församlingsråd

Ett råd - många kyrkor