Hälleviksstrands kyrka
Foto: Anna Dahl

Hälleviksstrands kyrka

Hälleviksstrands kyrka skiljer sig från många andra kyrkor med sin röda färg och fornnordiska inspiration.

Bilder från Hälleviksstrands kyrka

Historia om Hälleviksstrands kyrka

Den byggdes främst för att befolkningen i Morlanda församling ökade kraftigt och det fanns inte plats i Morlanda kyrka för alla besökare till gudstjänsterna. Förslaget år 1895 var först att bygga en ny stor kyrka i Morlanda och en mindre kyrka någon annanstans i församlingen. Men då det inte fanns resurser för två kyrkor beslöts det 1900 att endast bygga en lite större kyrka i Hälleviksstrand.

Arkitekten Adrian Peterson anlitades för uppdraget och satte en tydlig prägel på centralkyrkan som har formen av ett grekiskt kors och är delvis inspirerad av långhuskyrkor. Det är den enda kyrka Adrian Peterson gjorde i trä. Från början fanns det även fornnordiska drag utanpå kyrkan där drakhuvuden prydde yttertaket och tornet. De togs bort 1929, eftersom träet var skadat.

Den 20 oktober 1904 invigdes kyrkan av biskop Edvard Rodhe. Följande söndag upplevde ortsbefolkningen en jordbävning som gav sättningar i kyrkan.  

Altare

Altaruppsatsen är en förminskad kopia av Thorvaldsens Den uppståndne Kristus.  

Predikstol

På predikstolen finns sex träskulpturer av män i den svenska kyrkohistorien: Ansgar, Olavus Petri, Haqvin Spegel, Johan Olof Wallin, Henric Schartau och Edvard Herman Rodhe. Bakom predikstolen hänger ett porträtt i olja av kontraktsprosten Carl Ljunggren, kyrkoherde i Morlanda 1888 - 1921. Porträttet är målat av den berömde konstnären Carl Wilhelmson.  

Votivskepp

Votivskeppet, som hänger över mittgången, är snidat och skänkt av August Oskarsson, 1946.  

Kyrkklocka

Kyrkans klocka är från 1904 och är gjuten i Stockholm.

Orgel

Byggd av Tostareds Kyrkorgelfabrik. Länk till orgelns disposition.

Informationsblad om Hälleviksstrands kyrka att ladda ner.
Lyssna på informationen om Hälleviksstrands kyrka.

English - Deutsch

Listen in English
Hälleviksstrands church part 1
Hälleviksstrands church part 2
Hälleviksstrands church part 3

Hören im Deutsch
Hälleviksstrands kirche teil 1
Hälleviksstrands kirche teil 2
Hälleviksstrands kirche teil 3

Mer fakta

Riksantikvarieämbetet har mer information om Hälleviksstrands kyrka i sitt bebyggelseregister.