Gullholmens kyrka. På himlen bakom sveper vita moln förbi klarblå himmel.
Foto: Isak Blanck

Gullholmens kyrka

På lilla Hermanö, i en dalgång med skydd för vindarna, ligger Gullholmens kyrka.

Bilder från Gullholmens kyrka

Historia om Gullholmens kyrka

Tidigare hade öarna utanför västra Orust tillhört Morlanda församling, men 1798 fick man tillstånd att bilda en egen kapellförsamling. Kapten Abraham Gustaf Bildt på Morlanda säteri hjälpte till med införskaffandet av virke och övrigt material till kyrkbygget. När materialet fördes i land på Gullholmen hjälpte både kvinnor och män åt att forsla virket till den färdiga stenfoten. Kyrkan blev färdig hösten 1799.

Det ursprungliga låga tornet ersattes 1904 av ett sadeltak med den nuvarande smäckra spiran. Detta gjordes i samband med en yttre renovering då en sakristia också byggdes på kyrkans östra gavel.  

Altartavla

Kyrkans altartavla sattes upp 1828 och är troligen av en holländsk konstnär.  

Predikstol

Predikstolen har målningar av de fyra evangelisterna med deras respektive symboler. Målningarna är utförda av konstnären Gunnar Erik Ström och gjordes 1949.  

Orgel

Orgeln har 17 stämmor. Den byggdes 1880 av Salomon Molander, men har byggts om 1935 och 1983. Länk till orgelns disposition.

Votivskepp

Kyrkan har två votivskepp. Det första är en namnlös fullriggare av Johan Högvall som skänktes till kyrkan 1945. Det andra, Harold, är en kutter av engelsk typ av Victor Hansson som skänktes 1989.  

Ikon

På sydväggen finns en ikon med Sankt Nicolaus, de sjöfarandes skyddshelgon, och ärkeänglarna Gabriel och Mikael. Ikonen är utförd av Mona Jaburek 2001.  

Ljuskrona

Ljuskronan närmast läktaren kommer från mitten på 1800-talet och kallas ”Rosanders böteskrona”. Enligt uppgift uteblev predikanten Rosander från en gudstjänst och fick böta för mässfall. För böterna köpte församlingen ljuskronan.  

Ljusbäraren

Ljusbäraren i koret, kallad ”I Guds händer”, är ritad och utförd av konstnären Fred Leyman, Stillingsön. Den togs i bruk Domsöndagen 2000. Ljusbäraren är skänkt till minne av framlidna Florence Berg.

Nattvardssilver

Kyrkan fick nytt nattvardssilver 1971, ritat av silverkonstnären Tore Eldh, och skänkt av Röda korset på Gullholmen.   Kyrkklockorna Kyrkans lillklocka är från 1799 och kyrkans storklocka från 1931.

Informationsblad om Gullholmens kyrka att ladda ner.
Lyssna på informationen om Gullholmens kyrka.

Mer fakta

Riksantikvarieämbetet har mer information om Gullholmens kyrka i sitt bebyggelseregister.

Någon sitter och skriver på sin laptop.

Boka och beställ via webben

Boka lokaler, dop och vigslar eller beställ gravskötsel via webben!

Om kyrkogårdarna

Här kan du läsa mer om allt från gravrätt till gravskötsel, varför det står små skyltar vid gravarna och vad en gravrättsinnehavare är.

Orgeln i Gullholmens kyrka

Byggd av J Grönvalls orgelbyggeri, Lilla Edet 1982 Pipmaterial från Molanderorgeln 1880 med ursprungligen 8 stämmor och Hammarbergorgeln 1935 med ursprungligen 11 stämmor.

Morlanda församling

Välkommen till Morlanda församling. Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i församlingen för vuxna.

Liten fyrkantig tavla där Morlanda kyrka är målad med blank färg.

Morlanda församlingsråd

Ett råd - många kyrkor