Foto: John Alstersjö

Gudstjänstkalender

Hitta den tid och plats för gudstjänst som passar dig.

Inför helgen

Aktuell söndags bibeltexter och annan information. Du kan även läsa Tankar inför helgen om du önskar.

Kollekt och Swish-nummer

Kollekten är en insamling till välgörande ändamål som görs i samband med söndagarnas gudstjänster. Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål. Övriga söndagar beslutar församlingarna själva vart pengarna ska gå. Här hittar du Swish-nummer och mer information.

Fundera mera

Samtal utifrån ett tema och en musikalisk ram med prästerna John Alstersjö, Egil Midtbø och kommunikatör Ellen Jansson Weist. Här kan du se vårens alla avsnitt - ett lite längre och ett bonusavsnitt på varje tema!

Gudstjänst och bön i vardagen

Välkommen på vardagsgudstjänster, veckomässor, bibelsamtal, aftonböner och alphakurser. När det passar dig i din vardag.

Boka dop

Vill du döpa ditt barn eller själv bli döpt? Vi erbjuder dop i söndagarnas gudstjänster eller möjlighet till enskilt dop i någon av våra kyrkor. Här kan du fylla i ett formulär och skicka en intresseanmälan. Vi kontaktar dig så snart vi kan!

Familjegudstjänster

En familjegudstjänst har alltid barnen i fokus. Ofta är barn också medverkande i gudstjänsten på något sätt. Läs mer för att se höstens familjegudstjänster.

Musikgudstjänst

Musikgudstjänster har musiken i fokus, det kan vara en kör, en solist eller instrumentalist. En präst medverkar alltid med välkomstord och en kortare andakt. Läs mer för att se alla musikgudstjänster.