Vacker plantering på grav som sköts av Kyrkogårdsförvaltningen.
Foto: Anna Mattsson

Gravrätt och gravrättsinnehavare

En gravrättsinnehavare är den som ansvarar för att graven hålls i ett värdigt skick. Gravrätten är den tid som graven kan finnas kvar utan kostnad. Den är betalad av begravningsavgiften som betalas på skatten och ger rätt till en gravplats i 25 år.

Vanliga frågor om gravrättsinnehavare och gravrätt

Vem kan bli gravrättsinnehavare?

Vid en begravning så är det dödsboet som utser en eller flera gravrättsinnehavare. Det ska göras inom sex månader efter gravsättningen. Gravrättsinnehavaren behöver inte bo på orten, men ska ha nära anknytning till den gravsatte. Gravrättsinnehavet kan överlåtas till någon annan och gravrätten kan också upplåtas på nytt om en befintlig gravrättsinnehavare har gått bort.  

Hur vet jag om jag är gravrättsinnehavare?

Alla gravrättsinnehavare får ett så kallat gravbrev. Gravbrevet fungerar som ett bevis på dina rättigheter och skyldigheter kring den aktuella graven. Där finns också gravens nummer och andra uppgifter som du behöver när du kontaktar oss om till exempel gravskötselavtal eller nya gravsättningar. Är du osäker på om du är gravrättsinnehavare så kan du kontakta oss så hjälper vi dig, och skriver ut ett nytt gravbrev vid behov.  

Hur blir jag gravrättsinnehavare?

Du kontaktar pastorsexpeditionen så skriver vi ut en blankett som du får signera. Gäller det en ny gravsättning så kan du läsa hur det går till under första frågan.  

Vad förväntas av gravrättsinnehavaren?

Dina rättigheter och skyldigheter är att:

  • Bestämma hur graven ska utformas, exempelvis typ av sten.
  • Bestämma om eventuell plantering.
  • Bestämma vilka som i framtiden ska gravsättas i graven.
  • Se till att graven hålls i god ordning.
  • Hålla de bestämmelser som finns kring utsmyckning och konstruktion.
  • Anmäla nya gravrättsinnehavare.
  • Bestämma om gravrätten ska förnyas när gravrättstiden har gått ut efter 25 år eller i annat fall informera om önskad återlämning av gravplatsen till Svenska kyrkan på Orust.  
Vad händer när gravrätten har gått ut?

Vi skickar ett erbjudande om föryelse till gravrättsinnehavarna. De får då välja om de vill bevara graven i ytterligare 15 år till en kostnad. Eller om de vill lämna tillbaka graven för att en ska plockas bort. 

Kostar det något att bli gravrättsinnehavare?

Att vara gravrättsinnehavare kostar inget i sig. Men det kan kosta pengar att förlänga gravrätten om den har gått ut. Det är engångskostnad för att förlänga gravrätten i 15 år. Det kan även kosta pengar att beställa skötsel på graven. Kostnaden för förlängning och skötsel är enligt gällande prislista, se nedan. Det kan även kosta pengar att underhålla stenen med hjälp av ett stenhuggeri, prisuppgifter för det får du av den stenhuggerifirma som du vill anlita. 

Vad betyder skyltarna?

Sitter det en skylt vid graven innebär det oftast att den på sikt kan plockas bort om ingen anhörig till de gravsatta ger sig till känna. Det kan saknas gravrättsinnehavare eller så har tidigare gravrättsinnehavare återlämnat graven för att den ska tas bort. Läs mer om vad skyltarna betyder och kontakta oss om du vill bevara graven.

Letar du efter var någon är gravsatt?

Du kan söka i hela vår gravbok på sidan svanskagravar.se. Är graven återlämnad kan du inte hitta den i detta register. Kontakta expeditionen om du inte kan hitta den du söker.

Kontanter

Prislista för gravplatser och skötsel

Begravningsavgiften finansierar en urn- eller kistgrav i 25 år, för alla medborgare. Däremot kan det uppstå kostnader för gravsten, namnplatta eller om det önskas hjälp med skötsel, dekorationer eller planteringar vid graven. En grav som är äldre än 25 år kan också medföra en kostnad.

Gula vattenkannor på kyrkogård

Skötsel av gravar

Vi vill alla att en gravplats ska vara en värdig och vacker plats. Planteringar behöver vattnas och skötas och gravstenar kan behöva underhållas. Här finns mer information om vad du behöver tänka på och hur du kan få hjälp av oss med att sköta graven.

Kontakt

Välkommen med dina frågor och funderingar via e-post, telefon och besök.