Vacker plantering på grav som sköts av Kyrkogårdsförvaltningen.
Foto: Anna Mattsson

Gravrätt och gravrättsinnehavare

En gravrättsinnehavare är den som ansvarar för att graven hålls i ett värdigt skick. Gravrätten är den tid som graven kan finnas kvar utan kostnad. Den är betalad av begravningsavgiften som betalas på skatten och ger rätt till en gravplats i 25 år.

Vanliga frågor om gravrättsinnehavare och gravrätt

Vem kan bli gravrättsinnehavare?

Vid en begravning så är det dödsboet som utser en eller flera gravrättsinnehavare. Det ska göras inom sex månader efter gravsättningen. Gravrättsinnehavaren behöver inte bo på orten, men ska ha nära anknytning till den gravsatte. Gravrättsinnehavet kan överlåtas till någon annan och gravrätten kan också upplåtas på nytt om en befintlig gravrättsinnehavare har gått bort.  

Hur vet jag om jag är gravrättsinnehavare?

Alla gravrättsinnehavare får ett så kallat gravbrev. Gravbrevet fungerar som ett bevis på dina rättigheter och skyldigheter kring den aktuella graven. Där finns också gravens nummer och andra uppgifter som du behöver när du kontaktar oss om till exempel gravskötselavtal eller nya gravsättningar. Är du osäker på om du är gravrättsinnehavare så kan du kontakta oss så hjälper vi dig, och skriver ut ett nytt gravbrev vid behov.  

Hur blir jag gravrättsinnehavare?

Du kontaktar pastorsexpeditionen så skriver vi ut en blankett som du får signera. Gäller det en ny gravsättning så kan du läsa hur det går till under första frågan.  

Vad förväntas av gravrättsinnehavaren?

Dina rättigheter och skyldigheter är att:

  • Bestämma hur graven ska utformas, exempelvis typ av sten.
  • Bestämma om eventuell plantering.
  • Bestämma vilka som i framtiden ska gravsättas i graven.
  • Se till att graven hålls i god ordning.
  • Hålla de bestämmelser som finns kring utsmyckning och konstruktion.
  • Anmäla nya gravrättsinnehavare.
  • Bestämma om gravrätten ska förnyas när gravrättstiden har gått ut efter 25 år eller i annat fall informera om önskad återlämning av gravplatsen till Svenska kyrkan på Orust.  
Vad händer när gravrätten har gått ut?

Vi skickar ett erbjudande om föryelse till gravrättsinnehavarna. De får då välja om de vill bevara graven i ytterligare 15 år till en kostnad. Eller om de vill lämna tillbaka graven för att en ska plockas bort. 

Kostar det något att bli gravrättsinnehavare?

Att vara gravrättsinnehavare kostar inget i sig. Men det kan kosta pengar att förlänga gravrätten om den har gått ut. Det är engångskostnad för att förlänga gravrätten i 15 år. Det kan även kosta pengar att beställa skötsel på graven. Kostnaden för förlängning och skötsel är enligt gällande prislista, se nedan. Det kan även kosta pengar att underhålla stenen med hjälp av ett stenhuggeri, prisuppgifter för det får du av den stenhuggerifirma som du vill anlita.