Vad betyder skyltarna?

Sitter det en skylt vid graven innebär det oftast att den på sikt kan plockas bort om ingen anhörig till de gravsatta ger sig till känna. Det kan saknas gravrättsinnehavare eller så har tidigare gravrättsinnehavare återlämnat graven för att den ska tas bort. Läs mer om vad skyltarna betyder och kontakta oss om du vill bevara graven.

Vad betyder skyltarna

Grön skylt

Den gröna skylten uppmanar dig att ta kontakt med Kyrkogårdsförvaltningen om du är anhörig och är intresserad av att graven bevaras. Vi kan skylta av olika anledningar.

  • Graven saknar gravrättsinnehavare, graven riskerar då att plockas bort om ingen ger sig till känna under lång tid. 
  • Graven har en gravrättsinnehavare men vi har inte fullständiga uppgifter i våra register. Vi kan då inte kontakta gravrättsinnehavaren angående frågor som rör graven.
  • Gravrätten har gått ut. Gravrätten har inte förlängts när den gick ut. Graven riskerar då att plockas bort om ingen ger sig till känna.
Svart skylt "Återlämnad"
  • En tidigare gravrättsinnehavare har lämnat tillbaka graven till kyrkogårdsförvaltningen för att den efterhand ska plockas bort. Är du anhörig och vill bevara graven så kan den återupplåtas om den är i ett bra skick. Det kan medfölja kostnader i form av förlängning av gravrätten om den har gått ut, eller kostnader för att åtgärda problem med sten eller ram. 
  • Graven kan ha varit skyltad med en grön skylt under lång tid samt att vi har sökt gravrättsinnehavare i dagspress och på vår hemsida. Graven kan då tas tillbaka av kyrkogårdsförvaltningen för att göra plats för nya gravplatser.  
Övriga skyltar

På vissa kyrkogårdar används andra typer av skyltar som hjälp till vaktmästarna för att de ska veta vilka som ska vattnas eller skötas. 

Vacker plantering på grav som sköts av Kyrkogårdsförvaltningen.

Gravrätt och gravrättsinnehavare

En gravrättsinnehavare är den som ansvarar för att graven hålls i ett värdigt skick. Gravrätten är den tid som graven kan finnas kvar utan kostnad. Den är betalad av begravningsavgiften som betalas på skatten och ger rätt till en gravplats i 25 år.

Kontakt

Välkommen med dina frågor och funderingar via e-post, telefon och besök.