Altare Torps kyrka
Foto: Anna Dahl

Församlingsråden

Varje församling har ett eget församlingsråd.

Så fungerar Församlingsråden

Församlingsråden fungerar som en styrelse för sin församling. Ledamöterna är utsedda av kyrkofullmäktige efter nomineringar från röstberättigade i respektive församling.

Det sitter minst 4 personer samt kyrkoherden eller av honom utsett präst i varje församlingsråd.

 

Församlingsråden styr över

  • Val av kyrkvärdar.
  • Till vilka ändamål församlingskollekter ska tillfalla.
  • Upplåtande av kyrkan.
  • Godkännande av ändringar i kyrkobyggnaden.

Församlingsråden kan också samråda med högre beslutsfattande instanser om exempelvis gudstjänstplan, församlingsinstruktion eller tillsättande av tjänster.

Kyrkorådet kan även delegera beslutsfattande till församlingsråden. Det kan gälla exempelvis budget.