Solnedgång
Foto: Anna Dahl

Församlingsinstruktion

Styrdokument för hur pastoratet ska arbeta.

Församlingsinstruktion under uppdatering

Vi har en församlingsinstruktion som antogs i juni 2016. Nu håller den på att uppdateras. Det är en process som kyrkoherden har ansvar för.

Församlingsinstruktionen är ett dokument som berättar om vad församlingen vill vara och vart den är på väg. En församlingsinstruktion kommer före och ska vara styrande för den årliga verksamhetsplaneringen och uppföljningen.

Meningen är att församlingsinstruktionen ska svara på frågan varför församlingens styrelse och ledning väljer att göra på ett visst sätt. Rätt utformad ger den hållbara "krokar" att hänga upp verksamhetsplanen på tillsammans med budgeten och även policydokument och riktlinjer.

Fortfarande gäller den församlingsinstruktion som som du kan ladda ner här.

Gud sade: Jorden skall frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd, som efter sina slag bär frukt med frö i sig, ska växa upp på jorden. Och det skedde så.

Första Moseboken 1:11
"Jesus och fåren" Tegneby fh

Vad tror och gör en kyrka?

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan. Vi har ett uppdrag från Gud att finnas med och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla.