Solnedgång
Foto: Anna Dahl

Församlingsinstruktion

Styrdokument för hur pastoratet ska arbeta.

Församlingsinstruktion under uppdatering

Vi har en församlingsinstruktion som antogs i juni 2016. Nu håller den på att uppdateras. Det är en process som kyrkoherden har ansvar för.

Församlingsinstruktionen är ett dokument som berättar om vad församlingen vill vara och vart den är på väg. En församlingsinstruktion kommer före och ska vara styrande för den årliga verksamhetsplaneringen och uppföljningen.

Meningen är att församlingsinstruktionen ska svara på frågan varför församlingens styrelse och ledning väljer att göra på ett visst sätt. Rätt utformad ger den hållbara "krokar" att hänga upp verksamhetsplanen på tillsammans med budgeten och även policydokument och riktlinjer.

Fortfarande gäller den församlingsinstruktion som som du kan ladda ner här.

Håkan Helleberg

Håkan Helleberg

Svenska kyrkan på Orust

Kyrkoherde, Präst

Gud sade: Jorden skall frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd, som efter sina slag bär frukt med frö i sig, ska växa upp på jorden. Och det skedde så.

Första Moseboken 1:11