Församlingens Väl i Orusts pastorat

"För hela Orust"

Kontaktperson: Anders Persson
E-post: anders.u.persson@svenskakyrkan.se
Mobiltelefon: 0706-93 52 58

1. HUR KAN KYRKAN I FRAMTIDEN VARA FORTSATT BETYDELSEFULL OCH RELEVANT FÖR ORUST OCH DE SOM BOR OCH ARBETAR HÄR?

Kyrkan är vi alla och vi behöver arbeta engagerat och utåtriktat för att kunna möta människor i olika åldrar. Vi vill fortsätta arbeta för att kyrkan ska vara en resurs för olika människors andliga behov. Vi vill att kyrkan skall uppfattas som en tydlig del av samhället. Den skall vara öppen för alla men inte för allt.

2. DET FINNS MÅNGA FRÅGOR ATT TA UPP I KYRKOFULLMÄKTIGE OCH KYRKORÅDET. DET HANDLAR MYCKET OM VAD KYRKAN GÖRA SKA OCH VAD FÅR DET KOSTA. VILKEN FRÅGA ÄR DEN VIKTIGASTE?

Skapa kristen gemenskap och arbeta enligt församlingsinstruktionen.

3. HUR SKA KYRKAN TA TILLVARA KULTURARVET SOM KYRKOBYGGNADERNA UTGÖR?

Kyrkobyggnaderna är självklart kulturarv för kommande generationer. Vi behöver samverka med kommunens Kultur och fritid, skolorna och olika medier t.ex. ha Guidning/visningar av kyrkorna i samverkan med kommunen och med skolorna.

4. HUR BÖR KYRKAN ARBETA FÖR KLIMATET OCH EN BÄTTRE MILJÖ?

Värna om Skapelsen genom tydliga energimål i stort och smått. Ta ett förvaltaransvar och tänka på hållbarhet i alla beslut.

5. HUR SKAPAR KYRKAN MÖJLIGHET ATT DISKUTERA LIVET OCH DELA MED SIG AV KRISTEN TRO?

Genom Alpha och Kyrkans unga samt erbjuda olika typer av gudstjänster och mötesforum som riktar sig till olika målgrupper och åldrar. Det digitala formatet bör finnas kvar även efter coronapandemin.

6. HUR KAN KYRKAN STÖDJA MÄNNISKOR I UTSATTA LIVSSITUATIONER?

Nätverka så att vi kan förmedla kontakter - Engagera frivilliga krafter. Vara medmänniskor, lyssna och uppmuntra.

7. EKONOMI I BALANS – HUR SKA DET GENOMFÖRAS? VILKA ÄR DE STORA OCH VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA? PÅ 4 ÅRS RESPEKTIVE 10 ÅRS SIKT?

Synliggöra kyrkans situation utåt - försöka hitta innovativa lösningar. Satsa på de unga familjerna, bjuda in till dop.

8. RESURSER – HUR VILL NI PRIORITERA? T EX UNGDOMAR OCH KONFIRMATION, PILGRIM, SOMMARVERKSAMHET, MÄNNISKOR I UTSATTA LIVSSITUATIONER ETC.

Barnfamiljer, ungdomar och engagera fler ideella krafter för att även kunna arbeta med de övriga delarna.

9. ENGAGEMANG – HUR KAN KYRKAN UPPMUNTRA ORUSTBORNA ATT DELTA, ENGAGERA SIG OCH BIDRA I IDEELLA UPPDRAG?

Genom att vara mer inbjudande och våga fråga människor.

10. TRO – DOPET ÄR GRUNDEN FÖR ATT VARA MEDLEM I SVENSKA KYRKAN. HUR KAN KYRKAN FÖRMEDLA OCH FÅ FLER ATT KÄNNA DET BETYDELSEFULLT ATT LÅTA DÖPA SIG OCH SINA BARN?

Genom barn- och familjeverksamhet, personlig inbjudan och kontakter.

Namn på valsedel

1 Anders Gustafsson Tegneby-Hogen Henån
2 Elisabet Andersson Strand Nösund
3 Urban Lars-Anders Persson Tegneby Hoga Ellös
4 Pia Kristina Eva Josefsson Tavlebord Henån
5 Karl Bertil Hjalmar Andersson Nötskär Nösund
6 Ingrid Margareta Andersson Lunneslätt Henån
7 Gun-Britt Louise Hermansson Lyr Both Nösund
8 Marie Johanna Kallberg Kallefors Henån
9 Lars-Gunnar Patrik Andersson Lunneslätt Henån
10 Lars Andersson Kallefors Henån
11 Karin Andersson Kallefors Henån
12 Eva Ann-Louise Högberg Rålanda Ellös
13 Kristina Gustafsson Tegneby-Hogen Henån
14 Eva Samuelsson Fläskum Henån