Flatö Kyrka
Foto: Anna Dahl

Flatö kyrka

Flatö kyrka är en träkyrka i funkisstil, ljus, enkel och ändamålsenlig. Ibland kallad Flatö kapell.

Bilder från Flatö kyrka

HISTORia om flatö kyrka

Planerna att bygga en kyrka på Flatön dök först upp 1905 när Hälleviksstrand kapellkyrka togs i bruk. Gudstjänster hölls växelvis i Hälleviksstrand och Morlanda och innebar att invånarna på Flatön hade svårt att ta sig till kyrkan under vintertid och i dåligt väder.

1912 hölls ett möte och beslutet togs att samla in pengar till bygget av en kyrka. Det tog dock flera år innan kyrkan stod färdig.

Den 14 augusti 1928 invigdes kyrkan av prosten Rehnberg och 12 assisterande präster.

Kyrkan ritades av arkitekten Sigfrid Ericson, (som hade ritat Masthuggskyrkan, Konstmuseet och Konsthallen i Göteborg). Vid den här tiden hade funkisstilen anlänt och Flatö kyrka är ett tydligt exempel på detta. Den är ljus, enkel och ändamålsenlig och kyrkorummet har fin akustik.

Kyrkan står nästan i sitt ursprungliga skick idag. Det har endast gjorts en liten förändring för att få mer plats i koret.

Kyrkan används inte idag under vinterhalvåret förutom vid dop, vigslar och begravningar.

Altartavla

Sigfrid Ericson ritade också altartavlan, som består av en målning omgiven av träfigurer som symboliserar tron, hoppet och kärleken. Figurerna är gjorda av Fritiof Richter och målade av Joël Mila, som även stått för färgsättningen i resten av kyrkan. Målningen i mitten är gjord av Olle Skogman och föreställer när Jesus går på vattnet och räddar Petrus.  

Orgel

Till invigningen 1928 köptes ett orgelharmonium av Östlind och Almqvist. Det står fortfarande kvar på läktaren och används vid vissa tillfällen.

På 60-talet köptes en piporgel som tyvärr var för liten för kyrkan. Den såldes därför till Nösunds kapell.

1987 ersattes piporgeln med en Grönlundsorgel från 1958. Den såldes av Sjömansinstitutet i Stockholm och har 11 stämmor.  

Dopfunt

Dopfunten är gjord av Lars Jansson och skänktes av Flatöns kyrkliga syförening. 

Övrig utsmyckning och inredning har tillkommit genom insamlade medel och gåvor.

Informationsblad om Flatö kyrka att ladda ner.
Lyssna på informationen om Flatö kyrka.  

 

ENGLISH - DEUTSCH

Listen in English
Flatö church

Hören im Deutsch
Flatö kirche

Flatö kyrkas vänner

Flatö kyrka har en egen vänförening, Flatö kyrkas vänner. Det är en ideell förening som värnar om Flatö Kyrkas bevarande och användande. De arrangerar tillsammans med Svenska kyrkan på Orust flera konserter under året. Läs om Flatö kyrkas vänner och aktuellt konsertprogram.

MER FAKTA

Riksantikvarieämbetet har mer information om Flatö kyrka i sitt Bebyggelseregister.

Någon sitter och skriver på sin laptop.

Boka och beställ via webben

Boka lokaler, dop och vigslar eller beställ gravskötsel via webben!

Om kyrkogårdarna

Här kan du läsa mer om allt från gravrätt till gravskötsel, varför det står små skyltar vid gravarna och vad en gravrättsinnehavare är.

Morlanda församling

Välkommen till Morlanda församling. Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i församlingen för vuxna.

Liten fyrkantig tavla där Morlanda kyrka är målad med blank färg.

Morlanda församlingsråd

Ett råd - många kyrkor