Dop
Foto: Anna Dahl

Fadder

En fadder är någon som har lovat att alltid ställa upp, alltid ta sig tid, och alltid finnas där för en om man vill ha stöd.

KAN JAG VARA FADDER?

Det finns bara en regel för att kunna bli fadder: Du måste själv vara döpt i en kristen kyrka.  Under dopet medverkar ofta faddern, till exempel genom att läsa en text, be eller tända dopljuset.

Fadderskapet handlar om viljan att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa och kristen.

Faddern kan berätta för fadderbarnet om dopets betydelse och att Gud finns med i livet, oavsett vad som händer. Du kan påminna om dopdagen, till exempel genom att skicka en hälsning. 

HISTORIK

Ursprungligen valde man faddrar utifrån fadderns egen starka gudstro och med syfte att de skulle ta hand om barnets kristna fostran. I vår sekulariserade tid väljer många kanske faddrar snarare utifrån kriteriet att det är någon som man vill att barnet ska ha en nära relation till när det växer upp och vars värderingar man delar och uppskattar.

Tack Gud att jag får vara fadder. Fyll mig med din kärlek så att jag ser och tar vara på de tillfällen då jag kan vara till stöd och hjälp för mitt fadderbarn.

Boka dop

Vill du döpa ditt barn eller själv bli döpt? Vi erbjuder dop i söndagarnas gudstjänster eller möjlighet till enskilt dop i någon av våra kyrkor. Här kan du fylla i ett formulär och skicka en intresseanmälan. Vi kontaktar dig så snart vi kan!

Dop

Dopet ger ett löfte från Gud att vara med oss genom hela livet, ända in i döden.