Begravningsgudstjänsten

I begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att ta avsked och sörja den som gått bort. Men också att tacka och visa vår kärlek till personen.

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTENS UTFORMNING

Anhöriga utformar begravningsgudstjänsten tillsammans med präst och kyrkomusiker. Den följer alltid Svenska kyrkans ordning och vissa formuleringar finns alltid med, exempelvis inleder prästen med varför vi samlats  - för att ta avsked av... Musik, texter och val av böner och psalmer gör en begravningsgudstjänst personlig. Präst och musiker kan hjälpa till med förslag. Även på svenskakyrkans sida om Begravningsgudstjänsten finns förslag. 

I begravningsgudstjänsten får du tillfälle att sörja, men också att tacka för vad personen gett dig. Eller att säga förlåt för sådant som inte blivit uppklarat emellan er. Vi visar också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTENS AVSLUTNING

Begravningsgudstjänsten avslutas med det som kallas avsked. Det kan ske på två sätt.

  • Avslutas gudstjänsten på begravningsplatsen tar de anhöriga avsked i samband med att kistan sänks i graven. Då ber prästen slutbönen vid graven.
  • Avslutas gudstjänsten i kyrkan/kapellet tar de sörjande avsked vid kistan eller urnan. Efter avslutad ceremoni, då anhöriga har lämnat lokalen, förs kistan till krematoriet alternativt till graven liksom för urnan.

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST PÅ ANDRA SÄTT

Ibland finns speciella önskemål eller omständigheter som gör att begravningsgudstjänsten utformas på andra sätt. Det kan vara en gudstjänst i stillhet med enbart de närmaste eller i form av en avskeds- eller minnesgudstjänst när den avlidnes kvarlevor inte finns på plats.

Bårtäcke Myckleby

Om begravningar

Begravningen är ett tillfälle för avsked, ett viktigt steg i sorgearbetet. Här hittar du det du behöver veta inför, under och efter en begravning.

Om kyrkogårdarna

Här kan du läsa mer om allt från gravrätt till gravskötsel, varför det står små skyltar vid gravarna och vad en gravrättsinnehavare är.