Vy över en kyrkogård på Orust
Foto: Ellen Jansson Weist

Begravning och gravar

Svenska kyrkan på Orust har på statens uppdrag hand om begravningsverksamheten i Orust kommun. Vi hjälper dig oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Bårtäcke Myckleby

Om begravningar

Begravningen är ett tillfälle för avsked, ett viktigt steg i sorgearbetet. Här hittar du det du behöver veta inför, under och efter en begravning.

Om kyrkogårdarna

Här kan du läsa mer om allt från gravrätt till gravskötsel, varför det står små skyltar vid gravarna och vad en gravrättsinnehavare är.

En film om begravning

Det är mycket som händer i oss när vi förlorat någon närstående. Alla känslor blandas med praktiska frågor. Vi har gjort en film om begravning och om sorg. Se den.

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Alla som är folkbokförda i Sverige – oavsett religion – och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar en begravningsavgift via sin skattsedel. Det är begravningsavgiften som finansierar begravningsverksamheten.

Grav som sköts av Kyrkogårdsförvaltningen, med färgsprakande plantering

Beställ gravskötsel

Vill du ha hjälp med att sköta och dekorera en gravplats? Här kan du beställa gravskötsel för samtliga kyrkogårdar i Orust kommun.

Kontakt

Välkommen med dina frågor och funderingar via e-post, telefon och besök.

Gud, du hör våra frågor inför döden. Låt uppståndelsens ljus fylla våra liv, ljuset som väcker tro på Jesus Kristus, ljuset som tänder hopp i sorgens mörker, ljuset som föder kärlek till livet, ljuset som ger oss löftet att vi skall få möta dig en gång bortom tid och rum.

Ur Gudstjänster under kyrkoåret